کلیدواژه‌ها = شمال غرب ایران
مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 119-136

لیلا صبور؛ سید حسین میرموسوی


تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162

حسین عساکره؛ رباب رزمی


پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-22

داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی