کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 21-36

10.22108/gep.2017.97830.0

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا