کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-74

10.22108/gep.2017.98018

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-98

حجت اله یزدانپناه؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ سعید موحدی؛ حجت حسینقلی‌نژاد دزفولی؛ سعید موحدی؛ مریم سلیمانی تبار