پیش درآمدی بر مقایسه مورفومتری و تاثیر مکانیسم ‌شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی
1. پیش درآمدی بر مقایسه مورفومتری و تاثیر مکانیسم ‌شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126632.1385

چکیده
  وجود سازندهای انحلال پذیر زمینه ساز ‌شکل‌گیری اشکال کارستی هستند که یکی از مهم ترین این اشکال فروچاله‌ها هستند‌. لایه‌های گچی سازند گچساران در دشت جابر و دشت مارون بستر ‌شکل‌گیری فروچاله‌های گچی ...  بیشتر
تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور
2. تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ لیلی گلی مختاری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98315.0

چکیده
  عوامل متعددی در میزان رسوب سالیانة حوضة آبریز تأثیرگذار است. مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و شبکة زهکشی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در میزان رسوب رودخانه‌ها دارد. در این پژوهش شاخص‌های مورفومتری حوضة آبریز ...  بیشتر
تأثیر مؤلفه‌های مورفومتری برخان بر میزان جابه‌جایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام)
3. تأثیر مؤلفه‌های مورفومتری برخان بر میزان جابه‌جایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام)

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 101-118

چکیده
    چکیده   تپه‌های ماسه‌ای، از کنش متقابل جریان باد و بستر ماسه سرچشمه می‌گیرند. برخان‌ها، یکی از اشکال تراکمی‌بادی هستند و در نواحیی که ماسه برای پوشاندن کامل سطح وجود نداشته باشد و باد در اغلب طول ...  بیشتر
تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مؤلفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه‌های Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان
4. تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مؤلفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه‌های Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان

عباسعلی ولی؛ محسن پورخسروانی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 119-134

چکیده
  ژئومورفولوژی کاربردی بر سه محور برقراری پایداری مکفی منابع طبیعی، تخفیف خطرهای طبیعی و کاهش و تعدیل تأثیرهای تغییرات جهانی محیط استوار است. یکی از مهمترین چشم اندازهای ناهمواری در مناطق خشک نبکا است. ...  بیشتر