کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 119-136

10.22108/gep.2021.122484.1290

مصظفی کریمی؛ لیلا شریفی؛ مرتضی ترکمن


پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان همدان رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120482.1239

مسلم حیدری؛ علیرضا یوسفی؛ فاطمه رستمی؛ سید محمود حسینی صدیق


بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 85-106

10.22108/gep.2018.103703.1041

غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده


بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 206-224

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی


اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن