ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران
1. ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران

امیر گندمکار؛ امیر گندمکار

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 85-100

چکیده
      چکیده   ایران، سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر و ‌تجدیدناپذیر است. موقعیت جغرافیایی کشور ایران موجب شده است که منبع بسیار بزرگی از انرژی‌های خورشیدی و بادی در آن موجود باشد. این دو منبع انرژی تجدیدپذیر، ...  بیشتر