بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری
1. بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

صمد فتوحی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 221-236

چکیده
    بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر ...  بیشتر
نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین
2. نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش اشکال و فرایند‌های ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در دو حوضه پاطاق و قلعه شاهین می‌باشد. جهت دست یابی به این هدف، ابتدا لندفرم‌های ژئومورفولوژی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر
تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)
3. تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)

مهدی ثقفی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم ربیعی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 73-90

چکیده
    مطالعات گسترده‌ای در مورد زمین شناسی و ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک بیابان‌های ایران انجام شده است. اما در این بین مخروط افکنه‌ها به عنوان یکی از اشکال ژئومورفیک نادیده گرفته شده و یا کمتر به ...  بیشتر