کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-84

10.22108/gep.2018.98153.0

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان


اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 179-190

اباذر اسمعلی؛ محمدحسین فرهودی؛ زینب جعفریان؛ امیر حسین کاویان پور