کلیدواژه‌ها = اقلیم
مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI(نمونه موردی استان آذربایجان شرقی)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-108

حجت‌اله یزدان‌پناه؛ مهدی عبداله زاده؛ لاله پورعیدی‌وند