بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة لندست با استفاده از رگرسیون خطی و مشاهدات زمینی
1. بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة لندست با استفاده از رگرسیون خطی و مشاهدات زمینی

نوشین پهلوان زاده؛ میلاد جانعلی پور؛ نادیا عباس زاده طهرانی؛ فریناز فرهنج

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118336.1179

چکیده
  پایش تغییرات دمای سطح زمین حاصل از نوسانات فصلی و غیرفصلی به دلیل تأثیر بسیار آن بر محیط‌زیست انسانی و طبیعی، امری ضروری است. به‌منظور پایش پیوستة دمای سطح زمین با هزینة اندک و سرعت زیاد، از تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر
ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه
2. ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه

رسول قربانی؛ علی‌اکبر تقی‌پور؛ حسن محمودزاده

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 167-184

چکیده
    ایران با دارا بودن تالاب‌های متعدد، که 22 تالاب آن در معاهده بین‌المللی رامسر به ثبت جهانی رسیده است، دارای جایگاه ویژه‌ای در آسیای جنوب غربی است. سه تالاب بین‌المللی آجی گل، آلماگل و آلاگل در دشت ...  بیشتر