تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل
1. تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل

حسن کامران؛ حسن حسینی‌امینی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 163-176

چکیده
    بحث پدافند غیر عامل به خصوص بکارگیری ملاحظات پدافند غیر عامل در ساخت فضاهای شهری و همچنین ساختمان‌های عمومی تاریخچه‌ای طولانی دارد. صحت این ادعا را می‌توان در جنگ‌های صدر اسلام و تدابیر دفاعی همچون ...  بیشتر