کلیدواژه‌ها = رواناب
شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22108/gep.2017.98100

سعید جهانبخش اصل؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مرتضی پرهیزکار


مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 67-84

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش


اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 179-190

اباذر اسمعلی؛ محمدحسین فرهودی؛ زینب جعفریان؛ امیر حسین کاویان پور


شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 25-40

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی