اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها
1. اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

سیاوش شایان؛ محمدحسین شکیبافر؛ غلامرضا زارع؛ حجت رحیمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 147-164

چکیده
  تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان شهری بوده است. ژئومورفولوژیست‌ها نیز یکی از راهکارها دخالت خود در برنامه‌ریزی شهری را تعیین جهات توسعه شهر بر اساس یافته‌های ژئومورفولوژیک ...  بیشتر
بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری
2. بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

صمد فتوحی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 221-236

چکیده
    بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر ...  بیشتر