کلیدواژه‌ها = MODIS
ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

دوره 30، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 17-34

10.22108/gep.2019.115381.1115

سیما کاظم پور چورسی؛ مهدی عرفانیان؛ زهرا عبادی نهاری


بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 59-68

10.22108/gep.2017.97103.0

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان


شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22108/gep.2017.98100

سعید جهانبخش اصل؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مرتضی پرهیزکار