بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری
1. بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

صمد فتوحی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 221-236

چکیده
    بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر ...  بیشتر