کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-172

10.22108/gep.2018.98223.0

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی