موضوعات = ژئوموفولوژی
انطباق شاخص‌های مورفوتکتونیک با کانون‌های زمین‌لرزه در زاگرس شمال غرب (حوضه‌های سیروان و قره‌سو)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 113-130

10.22108/gep.2021.124247.1335

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی


پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه (2000- 2018)

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-40

10.22108/gep.2020.121458.1264

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری