موضوعات = ژئوموفولوژی
کاربرد شاخص‌های ژئومورفومتریک در تعیین کمیت ژئودایورسیتی مناطق کوهستانی مطالعه موردی: کوهستان میشو داغی، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22108/gep.2023.135108.1543

مهدیه اسفندیاری؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضائی مقدم


تحلیل وضعیت تکتونیکی زیرحوضههای لواسان با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و تصاویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22108/gep.2023.133365.1518

معصومه اسدی؛ حمید گنجائیان؛ مهناز جاودانی


انطباق شاخص‌های مورفوتکتونیک با کانون‌های زمین‌لرزه در زاگرس شمال غرب (حوضه‌های سیروان و قره‌سو)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 113-130

10.22108/gep.2021.124247.1335

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی


پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه (2000- 2018)

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-40

10.22108/gep.2020.121458.1264

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری


ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-34

10.22108/gep.2020.121263.1260

زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد علی حکیم زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی