پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)
1. پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121458.1264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه در بازه‌ی زمانی سال‌2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. بدین منظور، در ابتدا، هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به ‌سال 2018 و ...  بیشتر
ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌ ‌MABAC وCODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کوثر)
2. ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌ ‌MABAC وCODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کوثر)

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ مهدی فعال نذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124723.1348

چکیده
  شناسایی مناطق حساس و تهیه نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش گامی مهم در راستای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از وقوع این پدیده می‌باشد. شهرستان کوثر (گیوی)، با داشتن چهره‌ی کوهستانی و با توجه به وضعیت زمین-شناسی، ...  بیشتر
بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن
3. بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن

غلامحسن جعفری؛ فروزان ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124848.1350

چکیده
  بیشترین اهمیت و تأکید ژئومورفولوژیست‌ها بر این است تا از طریق شناسایی و بررسی اشکال زمین‌شناختی، تأثیراتی را که این‌گونه اشکال از اقلیم گرفته و یا برعکس بر آن اثر گذاشته‌اند را بررسی نمایند. کارست ...  بیشتر
پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)
4. پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)

فاطمه گراوند؛ مهران مقصودی؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123597.1317

چکیده
  تپههای ماسهای یکی از لندفرمهای مناطق بیابانی میباشد که وسعت زیادی ازبیابانی ایران را دربرگرفته است. شناخت موقعیت، رفتار و ماهیت تپههای ماسه‌ای و شناسایی محل‌های برداشت، حمل و رسوبگذاری از اهمیت خاصی ...  بیشتر
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)
5. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)

منصور پروین

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119766.1221

چکیده
  سیلاب ناگهانی، پدیده‌ای پیچیده و مخرب و پیش‌بینی آن بسیار دشوار است. حوضة قصر شیرین به علت رخنمون سازندهای نفوذناپذیر، شبکة زهکشی متراکم، توپوگرافی ناهموار، ویژگی‌های کاربری اراضی و رخداد بارش‌های ...  بیشتر
نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان
6. نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان

سمیه سادات شاه زیدی؛ علی بازوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123395.1314

چکیده
  روابط متقابل انسان و محیط، یکی از بحث‌های مهم و مطرح در علوم جغرافیایی است و میزان تأثیرپذیری انسان از محیط‌های طبیعی همواره مورد کنکاش و در مرکز توجه عام و خاص بوده است. در این پژوهش، چگونگی اثر کارست ...  بیشتر
تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان
7. تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان

معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119973.1225

چکیده
  پوشش گیاهی نقش بسزایی در تعیین دینامیک و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای در محیط‌های بیابانی دارد. وجود پوشش گیاهی در سطح زمین با حفاظت از سطح خاک و تأثیر بر شرایط حمل‌ونقل رسوبات حمل‌شده با باد موجب ایجاد ...  بیشتر
ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان
8. ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان

علی مهرابی؛ صادق کریمی؛ مجید صفی پور

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122611.1292

چکیده
  حوضة آبریز سیرجان واقع در استان کرمان، یکی از مناطق درگیر با بحران کم‌آبی است. هدف از این پژوهش، پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی در این حوضه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS است. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی
9. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی

زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد علی حکیم زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121263.1260

چکیده
  آلودگی خاک با فلزات سنگین، مسئلة مهمی است. این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (کادمیم، مس، آهن، منگنز، سرب و روی) در 102 نمونه خاک معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق در استان یزد انجام و غلظت به روش مربع ...  بیشتر
ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون
10. ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ دانیا کریمی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 73-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123228.1309

چکیده
  در این پژوهش قابلیت دو نوع تصویر ماهواره‌ای اپتیکی سنتینل-2 (S2B) و لندست 8 (L8) و همچنین قابلیت تلفیق این تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی آب رودخانة کارون ارزیابی شده است. برای هر فصل، 18 باند حاصل ...  بیشتر
تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانة گیوی‌چای (از حدفاصل سد گیوی تا الحاق به رودخانة قزل‌اوزن)
11. تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانة گیوی‌چای (از حدفاصل سد گیوی تا الحاق به رودخانة قزل‌اوزن)

الناز پیروزی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120711.1244

چکیده
  رودها در مسیر خود الگوهای متفاوتی دارند و شناخت این الگوها به پژوهشگران در درک و پیش‌بینی واکنش‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی و عوامل طبیعی رودخانه کمک می‌کند؛ به علاوه در تجزیه‌وتحلیل‌های مورفولوژیکی، ...  بیشتر
تحلیل مورفوتکتونیکی شکل‌گیری چاله‌های کویری دامنه‌های جنوبی و جنوب شرقی شیرکوه در پلیو - کواترنری
12. تحلیل مورفوتکتونیکی شکل‌گیری چاله‌های کویری دامنه‌های جنوبی و جنوب شرقی شیرکوه در پلیو - کواترنری

محمد شریفی پیچون؛ غلامرضا تاج بخش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120186.1232

چکیده
  اشکال مورفوتکتونیکی متعدد و متنوعی براثر فعالیت گسل دهشیر و گسل‌های ریدل درجه 2 و 3 منشعب از آن و در امتداد آنها، در پلیو - کواترنری به وجود آمده است. مهم‌ترین آنها، چاله‌های ساختمانی ابرقو و تاغستان ...  بیشتر
تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس
13. تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس

افشان قاسمی؛ محمدرضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120170.1230

چکیده
  استخراج شاخص‌های ژئومورفیکی با استفاده از مدل‌های ارتفاع رقومی در محیط GIS طی دو دهة گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل لندفرم‌ها بوده است؛ به‌طوری که از این شاخص‌ها برای ارزیابی سریع فعالیت‌های تکتونیکی ...  بیشتر
ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
14. ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

امین عیدیوندی؛ قاسم خسروی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115371.1114

چکیده
  ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن بر اثر این پدیدة طبیعی آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. استقرار ایران بر کمربند زلزله‌خیز آلپ - هیمالیا موجب شده است رخداد زمین‌لرزه به‌منزلة ...  بیشتر
توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای
15. توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای

عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.105486.1071

چکیده
  کلان‌شهر مشهد ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در دشت آبرفتی وسیعی گسترده شده است. قرارگیری در بین ارتفاعات رسوبی کپه‌داغ و هزار مسجد و ارتفاعات آذرین بینالود به ایجاد مورفولوژی خاص برای دشت آبرفتی مشهد انجامیده ...  بیشتر
بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)
16. بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)

سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان قنبری عدیوی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.100417.0

چکیده
  امروزه شهرها در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند. این مخاطرات آسیب‌های بسیاری می‌رسانند که نیازمند اقدامات فوری و پیشگیرانه است. وقوع زمین‌لغزش و مخاطرات ...  بیشتر
روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏
17. روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98317.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه و ارتباط آن با تکتونیک فعال در دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا محدودة مخروط‌افکنه‌‌ها، زاویة جاروب (S) و شعاع مخروط‌افکنه‌‌ها ...  بیشتر
برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان
18. برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان

شهرام بهرامی؛ علی محمد طزری؛ کاظم پارسیانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98168.0

چکیده
  دندروژئومورفولوژی، یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های تعیین سن فرایندهای ژئومورفولوژیک مانند حرکات دامنه‌ای، سیلاب، فرسایش، زلزله و دیگر فرایندهاست. روش‌های دندروژئومورفولوژیک مبتنی بر درک آناتومی، مورفولوژی ...  بیشتر
ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)
19. ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97880.0

چکیده
  فرسایش خاک از مشکلات زیست‌محیطی موجود در استان خراسان شمالی و حوضة آبخیز بدرانلوست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود 461574 تن خاک از زمین‌های حاصلخیز لُسی حوضة بدرانلو فرسایش می‌یابد که به کاهش حاصلخیزی ...  بیشتر
بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال
20. بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98241.0

چکیده
  در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند افزایش جمعیت، گسترش شهرهای بزرگ، رشد فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی سبب کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و درنتیجه، خشکی موقت یا همیشگی بعضی از آنها مانند گاوخونی شده ...  بیشتر
بررسی نقش عوامل مؤثر بر پیچان‌رودشدن و تغییرات رودخانة دالکی با استفاده از سنجش ‏از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
21. بررسی نقش عوامل مؤثر بر پیچان‌رودشدن و تغییرات رودخانة دالکی با استفاده از سنجش ‏از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سید علی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ علی علیایی؛ میثم شهبازی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 165-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97778.0

چکیده
  تغییرات هیدرولوژیک طبیعت به‌تدریج موجب تغییر موقعیت و مورفولوژی رودخانه‌ها می‌شود. یکی از این تغییرات، پیچان‌رود‌شدن رودخانه‌هاست. فرایندهای متفاوت حاکم بر پدیدة پیچان‌رود‌شدن به ویژگی‌های زمین‌شناسی، ...  بیشتر