موضوعات = آب و هواشناسی
ارزیابی تغییرات زمانی مکانی رطوبت خاک در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22108/gep.2024.140528.1629

مجید منتظری؛ محمدصادق کیخسروی کیانی؛ حبیب الونیس


سازوکارهای انتقال رطوبت دریای عرب در خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-72

10.22108/gep.2023.136560.1571

زاهد دلدارزهی؛ پیمان محمودی؛ محمود خسروی


ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-74

10.22108/gep.2022.127922.1409

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی


بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22108/gep.2021.129837.1445

هانیه نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ علی براتیان


ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22108/gep.2021.125717.1369

محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ مریم خدادادی؛ ندا دولت ابادی


تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-60

10.22108/gep.2021.125664.1367

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه


ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 119-136

10.22108/gep.2021.122484.1290

مصظفی کریمی؛ لیلا شریفی؛ مرتضی ترکمن


پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان همدان رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120482.1239

مسلم حیدری؛ علیرضا یوسفی؛ فاطمه رستمی؛ سید محمود حسینی صدیق


ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 57-72

10.22108/gep.2018.101087.1006

مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون