موضوعات = جغرافیای شهری
تعداد مقالات: 15
1. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از تحلیل‌های شئ‌گرا و سامانه ‏گوگل ارث انجین ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22108/gep.2020.120666.1242

علیرضا محمدی؛ بهروز خدابنده لو


2. ارتقاء و ساماندهی ساختار راسته بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی نمونه موردی: بازار کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22108/gep.2020.123372.1313

حسن سجادزاده؛ مهسا عباسی کرناچی؛ ندا سهرابی


3. امکان سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22108/gep.2020.122584.1291

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند


4. واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی-اقتصادی و محرومیت کالبدی- کارکردی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22108/gep.2020.118816.1194

همایون نورائی؛ فائزه شفیع


8. بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120166.1229

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی


10. کاربرد روش پرسپترون چندلایة شبکة عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-144

10.22108/gep.2019.97390.0

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد


13. ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-34

10.22108/gep.2018.98187.0

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار