موضوعات = جغرافیای شهری
شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-42

10.22108/gep.2023.132264.1483

حسین صالحی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی


تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 45-66

10.22108/gep.2021.126855.1393

رضا پیکانپور فرد؛ حسین مرادی؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی


امکان‌سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 41-60

10.22108/gep.2020.122584.1291

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند


بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120166.1229

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی


کاربرد روش پرسپترون چندلایة شبکة عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-144

10.22108/gep.2019.97390.0

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد


ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-34

10.22108/gep.2018.98187.0

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار