موضوعات = مدیریت عرصه های طبیعی
بررسی کیفیت مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده از تصاویر سنتینل-1 جهت استخراج آبراهه‌ها: مطالعه تطبیقی در حوضه آبخیز تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22108/gep.2023.135341.1547

مصطفی مهدوی‌فرد؛ ایوب محمدی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ صدرا کریم زاده


پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ بشار یاسوج

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-60

10.22108/gep.2022.133344.1516

زهرا مظلومی؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ رضا مدرس


تجزیه‌وتحلیل و مقایسۀ روش‌های مرسوم زمین‌مرجع کردن عکس‌های هوایی

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 97-112

10.22108/gep.2022.133652.1524

محسن باقری بداغ آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند


ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد جیرفت در مرحلة بهره‌برداری

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 45-64

10.22108/gep.2021.129846.1446

فاطمه بهادری امجز؛ مجتبی سلیمانی ساردو


پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-134

10.22108/gep.2021.124838.1349

محمد رضا همزه ای؛ محمد حسین بابایی؛ عبدالحمید پاپ زن