موضوعات = برنامه ریزی در محیط های شهری
امکان‌سنجی توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر شهری اهواز با رویکرد دفاع غیر‌عامل

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-44

10.22108/gep.2023.137813.1587

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان؛ حسین عبادی


تبیین مدل مفهومی شبکۀ سبز شهری از منظر علوم محیطی

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-94

10.22108/gep.2022.133689.1526

محمد معتقد؛ حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی


سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-98

10.22108/gep.2022.133178.1511

انصار غلامی؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84

10.22108/gep.2022.130601.1458

زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده


ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-30

10.22108/gep.2021.126233.1376

عاطفه صداقتی؛ محمد تقی پیربابایی؛ فرشاد نوریان؛ حامد بیتی