موضوعات = برنامه ریزی گردشگری
گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 37-54

10.22108/gep.2022.134558.1536

ندا ترابی فارسانی؛ لیلا میرقدر؛ حسین صادقی شاهدانی


موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-66

10.22108/gep.2021.130270.1454

رضا سلیمان نژاد؛ امیرحسین علی بیگی؛ لاله صالحی