تعلق مکانی و رفتارهای حامی محیط زیست: تبیین ابعاد و اثرات (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان پارک کوهستانی صُفه شهر اصفهان)
1. تعلق مکانی و رفتارهای حامی محیط زیست: تبیین ابعاد و اثرات (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان پارک کوهستانی صُفه شهر اصفهان)

رعنا شیخ بیگلو؛ زهرا سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125479.1364

چکیده
  پارک‌های کوهستانی از جمله محیط‌های تفریحی در فضاهای باز هستند که مکان‌های دلپذیری برای گذران اوقات فراغت و جستجوی تجربیات جدید در تعامل با طبیعت محسوب می‌شوند. مطلوبیت این محیط‌های گردشگری منجر به ...  بیشتر
تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان
2. تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان

هدایت الله درویشی؛ سیامک شرفی؛ مریم بیرانوندزاده

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.125139.1357

چکیده
  گردشگری ورزشی به‌مثابة قابلیتی محرز و مغفول‌مانده، نیازمند فرصت‌هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل‌کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم‌انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند ...  بیشتر