مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن
1. بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن

غلامحسن جعفری؛ فروزان ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124848.1350

چکیده
  بیشترین اهمیت و تأکید ژئومورفولوژیست‌ها بر این است تا از طریق شناسایی و بررسی اشکال زمین‌شناختی، تأثیراتی را که این‌گونه اشکال از اقلیم گرفته و یا برعکس بر آن اثر گذاشته‌اند را بررسی نمایند. کارست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تدوین تقویم زراعی کشت ذرت بر اساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران
2. تدوین تقویم زراعی کشت ذرت بر اساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125664.1367

چکیده
  ذرت سومین غله پرمصرف مردم جهان است که در اقلیم‌های گرم کشت می‌شود. هدف از این تحقیق تدوین تقویم زراعی ذرت رقم سینگل کراس 704 و تعیین مناطق مساعد این محصول در جنوب کشور بر اساس محاسبه نیازهای حرارتی آن بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها، مطالعۀ موردی: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ
3. مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها، مطالعۀ موردی: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

حامد ادب؛ مهناز شیران؛ سیدمهدی پورباقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125425.1365

چکیده
  رودشکن‌ها از لندفرم‌های پرشیب رودخانه‌ای هستند که در تحول سیستم‌های رودخانه‌ای اهمیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد رودشکن و تعیین مناطق مستعد ایجاد رودشکن در حوضۀ قلعه شاهرخ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش درآمدی بر مقایسه مورفومتری و تاثیر مکانیسم ‌شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی
4. پیش درآمدی بر مقایسه مورفومتری و تاثیر مکانیسم ‌شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126632.1385

چکیده
  وجود سازندهای انحلال پذیر زمینه ساز ‌شکل‌گیری اشکال کارستی هستند که یکی از مهم ترین این اشکال فروچاله‌ها هستند‌. لایه‌های گچی سازند گچساران در دشت جابر و دشت مارون بستر ‌شکل‌گیری فروچاله‌های گچی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی
5. شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی

علی مهرابی؛ محسن پورخسروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125389.1362

چکیده
  شناسایی ساختار‌های ژئومورفولوژیک و تغییرات سطح زمین در مناطق جنگلی به دلیل پوشش گیاهی و محدودیت دید سطح زمین به سادگی و با استفاده از روش‌های معمول پردازش تصاویر ماهواره‌ای و عملیات صحرایی امکان‌پذیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازشناسی ابعاد و کیفیتهای کوچه‌باغ به عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران
6. بازشناسی ابعاد و کیفیتهای کوچه‌باغ به عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران

اصغر مولائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125035.1355

چکیده
  کوچه باغ، واژه‌ای پرکاربرد، شاعرانه و مملو از احساسات ناب ادبی و طبیعت‌گرا است که در حوزه شعر و ادب، جایگاه رفیعی برخوردار است. کوچه باغها در معماری و شهرسازی سنتی هم به عنوان الگویی اصیل، فضاهایی زیبا، ...  بیشتر