مقاله پژوهشی
واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی-اقتصادی و محرومیت کالبدی- کارکردی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان
1. واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی-اقتصادی و محرومیت کالبدی- کارکردی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان

همایون نورائی؛ فائزه شفیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118816.1194

چکیده
  هدف از این مقاله تحلیل میزان فقر «اجتماعی و اقتصادی» و همچنین محرومیت و فقر «کالبدی و کارکردی» در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و واکاوی میزان معناداری ارتباط مابین این دو است. در این راستا، بر اساس مرور ادبیات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد
2. امکان سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122584.1291

چکیده
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی-های میدانی و تحلیل پرسشنامه‌ای است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص‌هایی در 8 دسته با توجه به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتقاء و ساماندهی ساختار راسته بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی نمونه موردی: بازار کرمانشاه
3. ارتقاء و ساماندهی ساختار راسته بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی نمونه موردی: بازار کرمانشاه

حسن سجادزاده؛ مهسا عباسی کرناچی؛ ندا سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123372.1313

چکیده
  نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ایجاد شده در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی که پیامد عدم توجه به ساختار و سازمان‌فضایی شهرهای کهن و استخوان‌بندی اصلی آن است، لزوم بازنگری و کنکاش در روش‌های مطلوب‌تر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن
4. بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتیاط با شرایط کارستی شدن

غلامحسن جعفری؛ فروزان ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124848.1350

چکیده
  بیشترین اهمیت و تأکید ژئومورفولوژیست‌ها بر این است تا از طریق شناسایی و بررسی اشکال زمین‌شناختی، تأثیراتی را که این‌گونه اشکال از اقلیم گرفته و یا برعکس بر آن اثر گذاشته‌اند را بررسی نمایند. کارست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)
5. پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121458.1264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه در بازه‌ی زمانی سال‌2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. بدین منظور، در ابتدا، هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به ‌سال 2018 و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضه آبخیز سنقر
6. اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضه آبخیز سنقر

حامد غلامیان؛ علیرضا ایلدرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124348.1338

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بر آورد دبی حداکثر هیدروگراف سیل تحت تاثیر تغییرکاربری اراضی در حوزه آبخیز سنقر با استفاده از مدل Win TR-55 و تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 و 8 برای سال‌های 2000 - 2015 به کمک نرم افزار ENVI انجام شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)
7. پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)

فاطمه گراوند؛ مهران مقصودی؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123597.1317

چکیده
  تپههای ماسهای یکی از لندفرمهای مناطق بیابانی میباشد که وسعت زیادی ازبیابانی ایران را دربرگرفته است. شناخت موقعیت، رفتار و ماهیت تپههای ماسه‌ای و شناسایی محل‌های برداشت، حمل و رسوبگذاری از اهمیت خاصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر فرایند صورت‌بندی دستورالعمل اخلاق حرفه‌ایِ برنامه‌ریزی شهری در ایران
8. تحلیل ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر فرایند صورت‌بندی دستورالعمل اخلاق حرفه‌ایِ برنامه‌ریزی شهری در ایران

حامد صفری؛ بهادر زمانی؛ علی ربانی خوراسگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123415.1315

چکیده
  التزام به چارچوب‌های اخلاقی در همۀ گروه‌ها و جوامع حرفه‌ای به‌منظور بهبود شرایط دستیابی به اهداف و ارزش‌های مشترک موردپذیرش می‌باشد و هر گروه و یا جمعی که دارای هدف مشترک هستند، در مراحل اولیه تشکیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌ ‌MABAC وCODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کوثر)
9. ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌ ‌MABAC وCODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کوثر)

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ مهدی فعال نذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124723.1348

چکیده
  شناسایی مناطق حساس و تهیه نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش گامی مهم در راستای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از وقوع این پدیده می‌باشد. شهرستان کوثر (گیوی)، با داشتن چهره‌ی کوهستانی و با توجه به وضعیت زمین-شناسی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعلق مکانی و رفتارهای حامی محیط زیست: تبیین ابعاد و اثرات (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان پارک کوهستانی صُفه شهر اصفهان)
10. تعلق مکانی و رفتارهای حامی محیط زیست: تبیین ابعاد و اثرات (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان پارک کوهستانی صُفه شهر اصفهان)

رعنا شیخ بیگلو؛ زهرا سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125479.1364

چکیده
  پارک‌های کوهستانی از جمله محیط‌های تفریحی در فضاهای باز هستند که مکان‌های دلپذیری برای گذران اوقات فراغت و جستجوی تجربیات جدید در تعامل با طبیعت محسوب می‌شوند. مطلوبیت این محیط‌های گردشگری منجر به ...  بیشتر