مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
ارتقاء کیفیت محیطی ورودی‌ شهرها با توجه به دیدگاه مردم (نمونه موردی: ورودی‌های شهر سقز)

اکبر رحیمی؛ سید رامین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.124548.1343

چکیده
  رشد سریع جمعیت در نواحی شهری پیامدهای منفی بر زندگی شهرنشینان داشته و با گسترش بی‌رویه و نسنجیده شهرها فرم و قالب آن به هم می‌ریزد و باعث ایجاد به هم ریختگی در سلسله‌مراتب ساختاری شهر می‌شود. ورودی شهرها از گذشته تاکنون، شکل‌ها و نقش‌های گوناگونی بر عهده داشته‌اند که به فراخور زمان دچار تغییراتی شده و در این فرآیند تغییر، ورودی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
ژئوشیمی، کانی شناسی و تفسیر محیطی افق‌های وزیکولار در خاک‌های منطقه سگزی، شرق اصفهان

امید بیات؛ علیرضا کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.132727.1492

چکیده
  مقدمه: افق‌های وزیکولار در سطح لندفرم‌های مناطق خشک معمول هستند و نفش مهی در ویژگی‌های چرخه هیدرولوژی و فرایندهای پدوژنیک در این مناطق دارند. یکی از از ویژگی‌های اصلی این افق‌ها، حضور خلل و فرج زیاد در این افق‌ها است که به‌صورت کروی و بیضوی شکل و با ابعاد در اندازه میکرومتر تا میلی‌متر قابل مشاهده هستند. منطقه شرق اصفهان در شرق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت برخی از آلاینده ها در منطقه صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA)

سرور پورمحمدی؛ علی لطفی؛ مهرداد الرعنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.133195.1510

چکیده
  آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات محیطزیستی در شهرها، به خصوص در شهرهای صنعتی شناخته می‌شود که باعث بروز بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ و میر انسان‌های زیادی می‌شود. ارزیابی روند تغییرات مکانی پراکنش آلودگی هوا در مناطق دارای صنایع سنگین، برای توسعه پایدار این مناطق ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی غلظت آلاینده‌های NO2، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
ناحیه بندی آب وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش های آماری چند متغیره

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.127922.1409

چکیده
  شناسایی مناطق همگن آب وهوایی نقش مؤثری در موفقیت برنامه‌های توسعه منطقه‌ای دارد. سامانه آب وهوا از عناصر، عوامل و متغیرهای مختلفی تشکیل شده که باهم سازگان اقلیمی یک منطقه را ایجاد می کنند. روش های چند متغیره قابلیت ترکیب و همپوشانی انواع عناصر و متغیرها را با وزن‌های متناسبی در ناحیه بندی اقلیمی دارند. در این پژوهش، پهنه‌بندی آب‌وهوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای کشاورزی
پهنه‌بندی ارزیابی تناسب اراضی برای روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای در دشت سیستان (مطالعه‌ی موردی، شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان)

زهره مصلح؛ علیرضا ضیائی جاوید؛ جواد سیدمحمدی؛ محمد جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.133003.1502

چکیده
  برای استفاده مناسب از منابع آب و جلوگیری از تخریب خاک باید مناسب‌ترین سامانه آبیاری استفاده شود. هدف از انجام این پژوهش، پهنه‌بندی ارزیابی تناسب اراضی‌ بر مبنای ویژگی‌های خاک برای سامانه‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای در 46000 هکتار از اراضی دشت سیستان می‌باشد. 600 خاک‌رخ با فواصل تقریبی 700 تا 800 متر حفر گردید و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
واکاوی چالش های بهره برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار روستایی در ایران مورد مطالعه: استان زنجان

زلیخا نادرخانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.130710.1460

چکیده
  باوجود مشکلات و تنگناهای فراوان ، کشاورزان دهقانی به دلیل شناختی که از روستا و کشاورزی دارند مهمترین عامل در رسیدن به توسعه کشاورزی و روستایی محسوب می شوند. این تحقیق به بررسی چالش های بهره برداران دهقانی در استان زنجان پرداخته است، پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز برای پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم و ارائه الگوهای بهینه بازدید از ژئوسایت ها در شهرستان کامیاران

عطرین ابراهیمی؛ داود مختاری؛ شهرام روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.131774.1475

چکیده
  ژئوتوریسم به عنوان یکی از ارکان گردشگری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق دارد. یکی از مناطقی که پتانسیل بالایی جهت اهداف توسعه ژئوتوریسم دارد، مناطق کارستیک است. شهرستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه کارستیک، پتانسیل ژئوتوریسمی بالایی دارد به همین دلیل در این پژوهش به بررسی وضعیت ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران و همچنین ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
مقایسه وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی شهرستان‌های هریس و بستان‌آباد با تأکید بر شاخص‌های کشاورزی با استفاده از FGIS

محمد محسن زاده؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.128816.1430

چکیده
  طرح مسئله: از آنجایی‌که امنیت غذایی به‌عنوان شاخص سلامتی در سطوح خانوار و فرد مطرح است و از طرفی ناامنی غذایی می‌تواند پیش‌ساز مشکلات تکاملی، سلامتی و تغذیه‌ای باشد، تعیین عوامل مرتبط با آن در هر جامعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. امنیت غذایی از جمله پدیده‌هایی است که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تحلیل تأثیر متقابل متغیرهای تاب‌آوری سکونتگاههای شهری جدید در برابرخطر زلزله (مطالعه موردی: منطقه شهری اصفهان بزرگ)

فضل اله کریمی قطب آبادی؛ علی زنگی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.132258.1482

چکیده
  تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی، نهادی و... جوامع در برابر سوانح می‌باشد، ازجمله مسایلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. نوع نگرش به مقوله تاب‌آوری و نحوه تحلیل آن ازیک‌طرف، در چگونگی شناخت تاب‌آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست‌ها و اقدامات کاهش ...  بیشتر