مقاله پژوهشی
تعیین پتانسیل مکان‌های مناسب ذخیرة بارش با استفاده از ‏GIS‏ و تحلیل سلسله‌مراتبی ‏‏(‏AHP‏)‏ ‏(مطالعة موردی: حوضة آبخیز سودجان)‏

عیسی صاقی؛ رضا قضاوی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98209.0

چکیده
  امروزه نفوذ آب به داخل خاک به علت کاهش بارش، چرای زیاد مراتع و کاربری اراضی کاهش یافته است؛ درنتیجه بیشتر بارش‌ها به رواناب تبدیل و از دسترس خارج می‌شود؛ همچنین در این مناطق الگوهای بارندگی در دو مقیاس زمان و مکان ‌پیش‌بینی‌نشدنی هستند؛ اما بارش با بهره‌گیری از مدیریت یکپارچة حوضة آبخیز برای ذخیره و به‌دست‌آوردن منبعی مطمئن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 13-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98187.0

چکیده
  گسترش شهرنشینی، توسعه فضایی و کالبدی و افزایش اهمیت و نقش‌ شهرها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... زمینه‌ساز توجه بیشتر و تلاش بازیگران برای به کنترل درآوردن فضاها و افزایش حوزه نفوذ، رقابت بازیگران و خلق مناظر و ریخت خاصی در شهرها شده است. گسترش و تنوع مسائل و بارز شدن نقش سیاست و قدرت در شهر هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، موجب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین مفهوم فضای جغرافیایی در مکاتب روش‌شناسی اثبات‌گرا و هرمنوتیک

احسان لشگری تفرشی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98061.0

چکیده
  در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانۀ و روش شناسانۀ متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. از این جهت تعیین چارچوب نظری شناخت یک مفهوم بنیادین؛ از مبنایی ترین اصول مطالعه و شناخت مفاهیم و موضوعات می‌باشد. در علوم جغرافیایی یکی از مفاهیم و پارادایم‌های تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی حوضة ماهیدشت با استفاده از مدل اسلمسا (SLEMSA)

طیبه کیانی؛ فریده صفاکیش؛ منیره لطفی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97908.0

چکیده
  با توجه به اهمیت مسئلة فرسایش و نبود ایستگاه‌های اندازه‌گیری فرسایش و رسوب در منطقة ماهیدشت، استفاده از مدلی که توانایی برآورد فرسایش و رسوب را در زمان‌ها و مکان‌های معین داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین در این پژوهش از مدل تجربی اسلمسا (SLEMSA) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با هدف بررسی کارایی این مدل در شبیه‌سازی و برآورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
تحلیل و ارزیابی سامانة اتوبوس‌های سریع‌السیر (‏BRT‏)‏ شهر اصفهان براساس استانداردهای ‏مؤسسة ‏ITDP

رضا مختاری ملک آبادی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98304.0

چکیده
  شهر زیبای اصفهان ازجمله شهرهایی است که حمل‌ونقل، پارکینگ، ترافیک و پیرو آن افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی را باید در زمرة مهم‌ترین مشکلات آن برشمرد. توسعة حمل‌ونقل عمومی و تجهیز زیرساخت‌های آن، ‌یکی از راهکارهای کاهش مشکلات شهر اصفهان است؛ در این میان توسعة خطوط اتوبوس‌های سریع‌السیر به دلیل محاسن زیاد نقش چشمگیری دارد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
واکاوی اثر گرمایش جهانی بر منطقة کم‌فشار سودان ـ دریای سرخ و ارتباط آن با بارش‌های جنوب غرب ایران

محمدامین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97982.0

چکیده
  در این پژوهش از سه پایگاه داده به ترتیب سازمان هواشناسی ایران (در دورة 2010 -1961)، داده‌های بازکاوی‌شدة سازمان مطالعات محیطی ایالات ‌متحده (در دورة 2010 -1948) و مرکز داده‌های مدل‌های GCM و RCM کشور کانادا با دورة آماری (2040-1960) استفاده شد. همچنین روش‌های همبستگی اسپیرمن، آزمون روندیابی R همبستگی و من‌کندال و 13 مدل - سناریوی جفت‌شدة توصیه‌شدة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98241.0

چکیده
  در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند افزایش جمعیت، گسترش شهرهای بزرگ، رشد فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی سبب کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و درنتیجه، خشکی موقت یا همیشگی بعضی از آنها مانند گاوخونی شده است. به‌منظور بررسی آثار خشکی بر تالاب گاوخونی، وضعیت میکروفرم‌های پلایا با استفاده از مدل فرکتال محیط- مساحت در دو سال پیاپی ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی توسعة کارست سطحی با استفاده از مدل آنتروپی مطالعة موردی: تودة کوهستانی پرآو ـ بیستون

مژگان انتظاری؛ یوسف آقایی پور

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98231.0

چکیده
  توده‌های کارستی از اهمیت زیادی در تأمین آب سکونتگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک برخوردارند. بخش عمدة ارتفاعات استان کرمانشاه از سازندهای کربناتی تشکیل شده است که تودة کوهستانی پرآو - بیستون در زون ساختمانی زاگرس مرتفع (رورانده)، یکی از مهم‌ترین توده‌های کارستی است. اشکال کارستی دولین و اووالا و غارهای کارستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97880.0

چکیده
  فرسایش خاک از مشکلات زیست‌محیطی موجود در استان خراسان شمالی و حوضة آبخیز بدرانلوست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود 461574 تن خاک از زمین‌های حاصلخیز لُسی حوضة بدرانلو فرسایش می‌یابد که به کاهش حاصلخیزی خاک و انباشت رسوبات منجر شده و رسوبات حاصل از فرسایش موجب کاهش عمر مفید سدها و سازه‌های آبی بخش پایاب حوضه می‌شود. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 159-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98223.0

چکیده
  دریاچه‌ها، دفتر بایگانی تحولات اقلیمی به شمار می‌آیند و تعریف‌کنندة هویت مدنی شهرها و مراکز سکونتگاهی در ایران بوده و هستند؛ بنابراین حیات آنها با حیات هویت شهرهای ساحلی خود پیوندی منطقی دارد. هامون، یکی از ده چاله‌ای است که تحولات اقلیمی‌منطقه‌ای فاز پایانی کواترنر سبب تغییرات کلی و عمومی در آن شده و پیرو آن تأثیرات عمیقی در ...  بیشتر