راهنمای نویسندگان

هنگام ارسال مقاله لازم است فایلهای زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب - فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

فایل فرمت نویسی منابع به روش APA

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

 احتراما جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، از نویسندگان درخواست شود قبل از ارسال مقاله متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند. 

مقالات باید صرفا در موضوعات یا محورهای زیر تدوین شود:

 • تحلیل های محیطی در حوزه  ژئومرفولوژی مرتبط با آمایش سرزمین
 •  تحلیل های اقلیمی مناطق ایران مرتبط با آمایش سرزمین 
 • اندیشه های نظری و نظریه پردازی در حوزه های علوم جغرافیایی 
 • منابع آب ایران  
 • مسائل محیطی ایران 
 • مسائل گردشگری ایران  
 • جغرافیای پزشکی 

 - موضوعات و اولویت­های پژوهشی نشریه جغرافیا و برنامه ­ریزی محیطی مرتبط با اهداف و چشم ­اندازهای مطرح شده است لذا مقالات در این زمینه­ ها  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -مقاله‌ ارسال شده نباید همزمان برای سایر نشریات ارسال شود و یا در نشریات دیگر و کنفرانس های علمی  به چاپ  رسیده باشد.

- مسئولیت علمی مقاله  بر عهده  نویسنده مسئول است.

مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما یا مشاور تهیه می ­شود، نویسنده  مسئول استاد راهنما  است و ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به نشریه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.

 • مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

اصول کلی نگارش مقاله

1-  مقاله باید حاصل کار پژوهشی  باشد و تنها  مقالاتی که  با  اهداف مجله منطبق باشند  بررسی خواهد شد.

2- مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش بدون اشکال باشد.

3-  حداکثر حجم مقاله، شامل بدنه متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها 20 صفحه باشد.

4-    مطالب مهم و ضروری را در بدنه مقاله گنجانیده و از ارسال پیوست‌ها اجتناب کنید.

5-  اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن، در زیرنویس ارجاع شود.

6-   مقاله در قالب word 2007  باشد.

7- مقاله علاوه بر چکیده‌ فارسی(250-300 واژه) و چکیده انگلیسی باید دارای واژگان کلیدی (4 تا 6 واژه). مقدمه، مواد و روش­ها، نتیجه ­گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیده  مبسوط فارسی و انگلیسی باشد.

8- منابع مورد استفاده بین 15 تا 20 منبع داخلی و خارجی باشد.

ساختار مقاله

صفحه‌ی اوّل:

- نام  و نام  خانودگی ، رتبه‌ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسنده‌ عهده‎دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ تلفن، نشانی پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه­ های مقاله باید خودداری شود.

صفحه‌ دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده‌ فارسی (حداکثر 300 واژه)، کلید واژگان فارسی (4 تا 6 واژه).

چکیده شامل : طرح  مسأله ، روش پژوهش، نتایج و واژه های کلیدی .

از صفحه‌ سوم به بعد متن اصلی مقاله آورده شود:

 • مقدمه  ( بیان مسئله، پیشینه پژوهش و اهداف )
 • مبانی نظری پژوهش

- روش شناسی پژوهش

- یافته­ های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن­ها

- نتیجه­ گیری

 • منابع
 • موارد ذیل در ارسال مقاله رعایت شود.
 • ارکید نویسنده مسئول- چکیده مبسوط - عناوین جداول و شکل ها به دو زبان فارسی و لاتین -سالهای لاتین در متن به صورت لاتین-.منابع به صورت APA  طبق فایل پیوست ارسال گردد. با تشکر

 

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 

- در انتهای مقاله، چکیده (Abstract) به انگلیسی، معادل فارسی آن آورده شود.

- چکیده  مبسوط

خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط به فارسی و انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه؛

مبسوط فارسی شامل موارد:

عنوان مقاله

1- مقدمه

2- روش شناسی

3- بحث

4- نتیجه گیری

واژه‌های کلیدی

 

 • Abstract  
 • Keywords
 • Introduction
 • Materials & Methods
 • Research findings
 • Discussion of Results & Conclusion
 • References

 

شیوه نگارش

- حاشیه متن: طرفین 2/5،  بالا و پایین 3 باشد.

- جداول حتماً در محیط وورد تایپ شده و عدم استفاده از جداول به صورت عکس؛

- نمودارها به صورت ساده ترسیم شوند راهنمای عددی نمودارها حتماً فارسی و در سمت چپ آنها قرار گیرد از ترسیم نمودارهای چند بعدی خودداری کنید

- همه اشکال و جداول به وسیله نویسنده باید در مقاله و در نزدیک ترین محل مورد اشاره قرار داده شوند و از ارسال فایل های ضمیمه تحت عنوان فایل جدول و نمودار و نقشه جداً خودداری کنید.

 • همه نقشه‌ها، نمودارها و تصاویری که در مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند باید با عنوان شکل و به ترتیب قرار­گیری در متن شماره گذاری شوند.
 • برای تمامی شکل ها و جدول های استفاده ه شده در متن، منبع آن نیز آورده شود.

شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‎ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. بطور مثال (منبع: نویسندگان، 1395).

 نحوه استناد: منابع و مآخذ باید به صورت درون‌متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

- مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه‌ مورد استفاده آورده شود.     

مثال نحوه‌ ارجاع در داخل متن: (رضایی، 1395: 67) یا (Miller, 2015,p 39)

معادل­های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

- روش ارائه‌ منابع و مآخذ در انتهای مقاله: (منابع مورد استفاده بین 15 تا 20 منبع داخلی و خارجی)

در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی، به صورت مقاله، کتاب، مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی نگارش شود. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با اضافه کردن حروف الف، ب، پ و ... یا a,b,c و ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

منابع:

- منابع

  ابتدا منابع فارسی سپس منابع لاتین آورده شود. منابع بر حسب حروف الفبا مرتب شده و شماره گذاری شود. نام نویسنده اول به صورت کامل آورده شود. برای مقالات بر گرفته از مجلات یا همایش ها شماره صفحات مقاله آورده شود.

  حداقل تعداد منابع مورد استفاده۲۰ منبع معتبر باشد .

  - کتاب تالیف شده: نام خانوادگی، نام (سال). نام کتاب به صورت ایتالیک شده. محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.

-          Barbalet, J. M. (2001).  Emotion, social theory, and social structure: a macro sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  - کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام (سال). نام کتاب به صورت ایتالیک . نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر:ناشر، نوبت چاپ.

  - مقالات: نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله . نام مجله به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحات بدون لفظ «ص». اگر مقاله در مجموعه مقالات چاپ شده باشد محل چاپ الزامی است.

       Bell, B. J. (2003).  The rites of passage and outdoor education: critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام (سال). قابل در دسترس در: آدرس سایت.

  - پایان‌نامه‌‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان پایان نامه به صورت ایتالیک. نام خانوادگی و نام استاد راهنما، گروه، دانشگاه.

 کنفرانس: نام خانوادگی، نام (سال). عنوان کنفرانس. نام کنفرانس به صورت ایتالیک شده، محل برگزاری.

    عنوان کتاب، مجله،پایان نامه به صورت ایتالیک نوشته شود.

منابعی با بیش از دو نویسنده مابین نام هر نویسنده نقطه ویرگول گذاشته شود.

مثال:

 • محمدجانی، اسماعیل و یزدانیان، نازنین (1393). تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن. فصلنامة روند،(43) 21 ، 117- 144.
 • Pulido-Velazquez, D., Ahlfeld, D., Andreu, J., & Sahuquillo, A.‚ (2008). Reducing the computational cost of unconfined groundwater flow in conjunctive-use models at basin scale assuming linear behaviour: The case of Adra-Campo de Dalı´as. of Hydrology, 353, 159- 174
 • نحوه  ی ارجاع های درون متنی:
 • منابع فارسی
 •  یک نویسنده: (احمدی، 1345: 23).
 • دو نویسنده: (احمدی و کریمی، 1345: 20).
 • سه نویسنده به بالا: (احمدی و همکاران، 1345: 23).
 • در منابع لاتین نیز منابع با دو نویسنده از لفظ & و منابع با سه نویسنده به بالا از لفظ et al استفاده شود.
 • در ادامۀ منابع فارسی نیز صورت لاتین همین منابع آورده شود.
 • .

  فرمت نمودارها: نمودارها به صورت ساده ترسیم شوند راهنمای عددی نمودارها حتماً فارسی و محورها معرفی گردند.

توجه: تمامی شکل ها، جدول ها و نمودار هابه جز عنوان فارسی و لاتین ، منبع آن نیز آورده شود.

توجه: نام نویسندگان خارجی چه در بخش  پیشینه و چه در سرتاسر متن و یا اصطلاحات تخصصی رشته همگی به صورت لاتین اورده شود و از ذکر آن در پاورقی خودداری شود.

چکیده لاتین شامل : عنوان مقاله،واژه های کلیدی است. فونت چکیده انگلیسی Time NewRoman 12 .

 چکیده لاتین در انتهای مقاله پس از منابع آورده شود .

توجه: اعداد داخل متن و جداول باید فارسی باشد و ممیز بصورت / نوشته شود.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 

 

 

شیوه‌نامه نگارش چکیده انگلیسی

 

 • Abstract  
 • Keywords
 • Introduction
 • Materials & Methods
 • Research findings
 • Discussion of Results & Conclusion
 • References

1.از لحاظ تعداد کلمات، چکیده  بین 150 تا 250 کلمه است. تعداد کلمات به ترتیبی که در ذیل گفته خواهد شد، به طور متناسب به بخشها اختصاص داده می‌شود.  

2.از لحاظ فرم، چکیده به صورت فقط یک پاراگراف است.

3. از لحاظ ساختار، چکیده دارای 5 بخش می‌باشد. بخش های 1 و 5 اختیاری و دیگر بخش‌ها الزامی است.

3.1. بخش اول (اختیاری). مقدمه. (معمولا درحد یک یا دوجمله). در این قسمت، مقدمه و زمینه ارایه تحقیق ارایه می شود. معمولا از سه روش در این قسمت می‌توان بهره گرفت. در روش اول، نویسنده به اهمیت موضوع مورد بررسی اشاره می‌کند. در روش دوم، جدید بودن موضوع مورد بررسی و یا کم بودن تحقیق در آن زمینه مطرح می‌شود. در روش سوم از شیوه تعریف موضوع استفاده می‌شود.

3.2. بخش دوم (الزامی). هدف. (معمولا درحد یک جمله). در این قسمت، هدف تحقیق معرفی می‌شود.

3.3. بخش سوم (الزامی). متد. (معمولا درحد دوجمله) دراین قسمت، شیوه کار توضیح داده می‌شود. موارد مطرح شده در این بخش به تناسب موضوع تحقیق شامل نوع تحقیق (تجربی، توصیفی، کتابخانه ای...)، ابزار تحقیق (پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه....)، شرکت کنندگان یامواد مورد بررسی، شیوه گرد آوری داده ها، شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد.

3.4. بخش چهارم (الزامی). نتایج. (معمولا درحد دوجمله). معمولا در این قسمت در یک جمله نتیجه کلی و در جمله دوم نتیجه جزییتر ارایه می‌شود.

3.5. بخش پنجم (اختیاری). نتایج ضمنی. (معمولا درحد یک جمله). کاربردها و یا نیاز به تحقیقات بیشتر (معمولا درحد یک جمله). در این قسمت، نتایج ضمنی، کاربردها و یاتاکید بر نیاز به تحقیقات بیشتر ارایه میشود. 

فرمت منابع پایانی به انگلیسی:

 کتاب

-          Barbalet, J. M. (2001).  Emotion, social theory, and social structure: a macro sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

مقاله از مجله

-          Bell, B. J. (2003). The rites of passage and outdoor education: critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50.

مقاله از یک کتاب مجموعه مقالات که ویراستاردارد

-          Hochschild, A. (1997) . The sociology of emotion as a way of seeing. In bendelow, G. and Williams, S.J. (Eds.), (1997) . Emotions in Social Life: Critical Themes and Contemporary Issues. NY: Routledge. 255-276.

 مجموعه مقالات که ویراستار دارد

Clark, P. B. (Ed.). (2009).  The oxford handbook of the sociology of religion. Oxford University Press.

 

یک نویسنده

Levy, J. K. (2005). Multiple Criteria Decision Making and Decision Support Systems for Flood Risk Management. Journal of Stochastic Environmental Research for Risk Assessment. Vol 19: 438-447

دو نویسنده

Sasilkala, K.R., M. Petrou. (2001). Generalized Fuzzy Aggregation in Estimating the Risk Desertification of a Burned Forest. Journal of Fuzzy Set and Systems, Vol 118(1): 121-137

بیش از دو نویسنده

Jamali, A.K., J. Ghodusi, and M. Farahpour. (2005). GIS and Spatial Decision Support System for Desertification Mitigation in Watershed, ACRS 2005.

- پایان‌نامه‌‌ها:

Sepehr. A. (2010). Development of Desertification Risk Managenet Pattern under Uncertainty, Ph.D Thesis, University of Isfahan

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BLouts و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BLouts 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

 BLouts 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BLouts  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BLouts 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BLouts  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

معمولی(Regular)

Times  9