تماس با ما

 شماره تماس:37933194(31)98+ (ساعات پاسخگویی روزهای اداری 10 الی 12)

 پست الکترونیک: gep@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به انتقاات، پیشنهاات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده اصفهان، معاونت پژوهش وفناوری,اداره انتشارات, دفتر نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 

 


CAPTCHA Image