نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد صادق ابراهیمی
مهدی ابراهیمی اصفهان-شهر بهارستان- دانشگاه پیام نور بهارستان
عیسی ابراهیم زاده زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن احدنژاد
حسن احمدی
زهرا احمدی پور تربیت مدرس
پارسا ارباب
ارسطو یاری حصار دانشگاه محقق اردبیلی
مریم یارمحمد دانشگاه اراک
روح اله اسدی
فریبا اسفندیاری هیات علمی
عیسی اسفندیارپور ژئوموفولوژی عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
رضا اسماعیلی ژئوموفولوژی مازندران
نجما اسماعیل‌پور
صیاد اصغری سرسکانرود هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
هادی اعظمی فردوسی مشهد
احمد آفتاب گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمود اکبری جغرافیای شهری دانشگاه یاسوج- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نعمت اله اکبری
سعیدرضا اکبریان رونیزی شیراز
تاج الدین الدین کرمی جغرافیای شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی اصغر آل شیخ هیئت علمی
سید علی المدرسی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد
بهرام ایمانی اردبیل- خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم انسانی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی
جمیل امان اللهی
امان‌پور امان‌پور
مصطفی امیرفخریان جغرافیای شهری هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس امینی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا امینی نژاد بوشهر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
رحیم آنامرادنژاد
مژگان انتظاری ژئوموفولوژی دانشگاه اصفهان
فریدون بابایی اقدم دانشگاه تبریز
فرهاد باباجمالی معلم دانشگاه
محمد باعقیده حکیم سبزواری
محسن باقری موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
سیدعلی بدری گروه آموزشی جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی براتیان آب و هواشناسی
حمید برقی هیات علمی
خدارحم بزی
محمد بشیر گنبد آبخیزداری - ملایر
حسن بیک محمدی
وحید بیگدلی راد استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
آزیتا بلالی اسکویی
رحمت بهرامی دانشگاه پیام نور اسلام اباد غرب
شهرام بهرامی ژئوموفولوژی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
جواد بهمنش هیات علمی
مهدی پندار اقتصاد کشاورزی کرج
حمیدرضا پورخباز عضو هیات علمی
محسن پورخسروانی ژئوموفولوژی شهید باهنر کرمان
مصطفی تالشی
ندا ترابی گردشگری طبیعی دانشگاه هنر اصفهان
مسعود ترابی آزاد هیئت علمی
علی اصغر تراهی کرج- بلوار شهید بهشتی - دانشگاه خوارزمی-
بهنام تشیع
علی اکبر تقی لو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مسعود تقوایی اصفهان
مرتضی توکلی
محمدرضا ثروتی
محسن جان پرور فردوسی مشهد
میلاد جانعلی پور آب و هواشناسی گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ایرج جباری رازی کرمانشاه
غلامحسن جعفری ژئوموفولوژی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان
حمید جلالیان عضو هیات علمی دانشگاه
سامان جهاندیده
مهدی جوانشیری دانشگاه فردوسی مشهد
علی جوزی خمسلویی جغرافیای شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوانسار
عیسی جوکار سرهنگی مازندران
شهلا چوبچیان تربیت مدرس - ترویج
داریوش حیاتی استاد دانشگاه
حسن حیدری عضو هیئت علمی
وکیل حیدری ساربان اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی
رشید حیدری مقدم عضو هیات علمی
سیدرضا حسین زاده فردوسی مشهد
محمدمهدی حسین زاده شهید بهشتی
علیمراد حسنلی
هادی حکیمی دانشگاه تبریز
حسن حکمت نیا استاد دانشگاه
امیرحسین حلبیان اصفهان،
سمیه خالقی شهید بهشتی
حسن خاوریان دانشگاه اردبیل
امیر رضا خاوریان گرمسیر جغرافیای شهری دانشگاه اصفهان
حسن خسروی ژئوموفولوژی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
قاسم خسروی استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان - رشته تخصصی - ژئومرفولوژی تخصص در زمینه های - تکتونیک - تکتونیک و مدنیت
محمود خسروی آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه
یونس خسروی آب و هواشناسی گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
مریم خطیبی دانشگاه تبریز
محمدعلی خلیجی
علی خلیلی
غلامعلی خمر عضوهیات علمی
رضا خوش رفتار زنجان
هاشم داداشپور عضو هیات علمی دانشگاه
محمد دارند دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان - ایران
علیرضا دربان آستانه تهران. خیابان وصال شیرازی. دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
یعقوب دین پژوه آب و هواشناسی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رضا دهقانی بیدگلی دانشگاه کاشان
رضا ذاکر نژاد سنجش از دور
حسن ذوالفقاری
محمدحسین رامشت دانشگاه اصفهان
اکبر رحیمی تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه فضای سبز
داریوش رحیمی دانشگاه اصفهان
داریوش رحیمی
حمیدرضا رخشانی نسب جغرافیای شهری زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- گروه جغرافیای انسانی
فرحناز رستمی قبادی آب و هواشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
ناصر رضایی
محمد حسین رضائی مقدم استاد دانشگاه
محمدرضا رضوانی تهران
محسن رفیعیان
بهمن رمضانی گورابی عضو هیئت علمی
غلامرضا روشن
ایراهیم رومینا تربیت مدرس
نادر زالی هیئت علمی
محمدحسن یزدانی جغرافیای شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حجت اله یزدانپناه
حجت اله یزدان پناه گروه جغرافیا
سید هادی زرقانی خراسان رضوی. مشهد. دانشگاه فردوسی . دانشکده ادبیات . گروه جغرافیا
بهادر زمانی دانشگاه هنر اصفهان
طلعت یساری
فاطمه سبک خیز ژئوموفولوژی دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی- گروه جغرافیای طبیعی.
عادل سپهر
حمدالله سجاسی قیداری هیات علمی
حمداله سجاسی قیداری فردوسی مشهد
محمدحسین سرایی مدیر گروه
حشمت اله سعدی گروه ترویج و اموزش کشاورزی- همدان
فرانک سیف الدینی
محسن سقائی هیئات علمی
علی سلطانی
ناصر سلطانی
محمد سلیقه خوارزمی
کریم سلیمانی
حمید سودایی زاده دانشگاه یزد
محسن شاطریان کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
سمیه سادات شاه زیدی ژئوموفولوژی دانشگاه گیلان
احمد شاهیوندی هنر
مهران شبانکاری مدرس
احمدرضا شیخی استادیار گروه گردشگری دانشکده جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
رعنا شیخ بیگلو شیراز
کورش شیرانی ژئوموفولوژی استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
محمد شریفی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
محمد شریف شریف زاده گرگان
رسول شریفی نجف آبادی
علی شمس دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، صندوق پستی 313
علی اکبر شمسی‌پور هیئت علمی دانشگاه
امیرحمزه شهبازی هیات علمی رسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید صابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حجت اله صادقی دانشگاه اصفهان
علی صادقی جغرافیای شهری اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
عاطفه صداقتی
مسعود صفایی پور دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
اعظم صفرآبادی
حمیدرضا صفوی دانشگاه صنعتی
رسول صمدزاده هیات علمی
اصغر ضرابی
تقی طاوسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تقی طاوسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
موسی عابدینی ژئوموفولوژی اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی، گروه جغرافیای طبیعی
غلامحسین عبدالله زاده گرگان. میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مدیریت کشاورزی
علی اصغر عبدالهی جغرافیای شهری عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
ویکتوریا عزتیان رئیس مرکز پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا
قاسم عزیزی
آئیژ عزمی
حسین عساکره آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان
سهراب عسگری
هوشمند عطایی
محمدعلی علیجانیان
علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
جمشید عینالی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
سید رامین غفاری
عطا غفاری جغرافیای شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
عطا غفاری گیلانده جغرافیای شهری محقق اردبیلی
یونس غلامی دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی
غریب فاضل نیا آدرس: زابل، دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
سید باقر فاطمی
محمود فال سلیمان استاد
سحر فائقی مدرس دانشگاه
امان اله فتح نیا آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
صمد فتوحی سیستان و بلوچستان
حسین فراهانی دانشگاه زنجان
عبدالله فرجی دانشگاه زنجان
منوچهر فرج زاده استاد دانشگاه
داود فریدونی عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین / دانشگاه دامغان
همایون فرهمند
حبیب اله فصیحی عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی فیض اله پور
عبدالعظیم قانقرمه گلستان
محمود قدیری عضو هیات علمی دانشگاه
مصطفی قدمی
رسول قربانی دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی استاد دانشگاه
ابوالفضل قنبری هیأت علمی/ دانشگاه تبریز
سیروس قنبری گروه برنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.
یوسف قنبری دانشگاه اصفهان
قنواتی قنواتی
منیژه قهرودی تالی شهید بهشتی
یوسف قویدل رحیمی پل گیشا، دانشگاه تربت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم، اتاق 226
حمید قیومی محمدی بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رئیس شعبه انجمن علوم خاک ایران در استان اصفهان
عبدالرضا کاشکی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری
سعید کامیابی هیت علمی
اکبر کیانی جغرافیای شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل
صدیقه کیانی آب و هواشناسی دانشگاه کاشان
غلامحسین کیانی دانشگاه اصفهان
عطااله کاویان عضو هیات علمی
محمد صادق کیخسروی کیانی پژوهشگر پسادکتری
جلال کرمی
فریبا کرمی هیات علمی
علیرضا کریمی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی کریمی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، خ وصال شیرازی، ک آذین، تهران، ایران
امیر رضا کشتکار گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
خلیل کلانتری
لیلا گلی مختاری دانشگاه حکیم سبزواری
امیر گندمکار آب و هواشناسی گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
مجید گودرزی دانشجو
ابوالقاسم گورابی تهران
عبدالمجید لیاقت
حسن لشکری شهید بهشتی
مجتبی یمانی تهران
افشین متقی دستنائی خوارزمی
فیروز مجرد رازی کرمانشاه
ندا محسنی
ندا محسنی دانشگاه فردوسی مشهد
بختیار محمدی عضو هیات علمی دانشگاه
مصطفی محمدی ده چشمه اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین مختاری دانشگاه اصفهان
داود مختاری دانشگاه تبریز
رضا مختاری مدرس دانشگاه
عقیل مددی آب و هواشناسی مدرس دانشگاه
نصرت مرادی دانشگاه اصفهان
مینا مرادی زاده
میرحسن میریعقوب‌زاده مدیریت عرصه های طبیعی استادیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، دانشگاه ارومیه
علی اصغر میرک زاده عضوهیات علمی
سید حسین میرموسوی دانشیار دانشگاه زنجان
احمد مزیدی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه یزد
سید ابوالفضل مسعودیان آب و هواشناسی porcista@yahoo.ie
ابوالفضل مشکینی استاد دانشگاه
زهره مصلح موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
عباس معروف نژاد جغرافیای شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر.ایران
جعفر معصوم پور رازی کرمانشاه
عباس مفیدی
مهران مقصودی ژئوموفولوژی تهران
امجد ملکی رازی کرمانشاه
سعید ملکی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید منتظری گروه جغرافیای طبیعی
حسین منصوریان جغرافیای شهری تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
داوود مهدوی جغرافیای شهری دانشگاه پیام نور
رسول مهدوی بندرعباس - دانشگاه هرمزگان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری
علی مهرابی ژئوموفولوژی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
داریوش مهرشاهی
سعید موحدی
سیده هما موذن جمشیدی استادیار اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
سید حجت موسوی ژئوموفولوژی استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه- دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا
اصغر مولایی استادیار گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی مومنی نقشه برداری
نعمت اله ناروقه دانشگاه ازاد
بهرام نجف پور عضو هیات علمی
اسماعیل نصیری
محمدعلی نصر اصفهانی آب و هواشناسی مهندسی آب شهرکرد
خدیجه نصراللهی عضو هیئت علمی
جواد نظری جامعه شناس
علی اکبر نظری
حسین نظم فر اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مرتضی نعمتی استادیار گروه جغرافیا
فاطمه نعمت الهی اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگده جغرافیا و علوم برنامه ریزی
حسین نگارش سیستان و بلوچستان
سعید نگهبان استاد دانشگاه
نوجوان نوجوان
حمید نوری دانشگاه ملایر
سید هدایت اله نوری
فرشاد نوریان
اصغر نوروزی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
ناصر هنرجو آزاد خوراسگان
محمود واثق
حمیدرضا وارثی
نرگس وزین دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
هادی ویسی دانشگاه پیام نور