تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 631
تعداد نویسندگان 1,218
تعداد مشاهده مقاله 833,439
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 494,922
نسبت مشاهده بر مقاله 1320.82
نسبت دریافت فایل بر مقاله 784.35
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,256
تعداد مقالات رد شده 1,047
درصد عدم پذیرش 46
تعداد مقالات پذیرفته شده 633
درصد پذیرش 28
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 857

اصلی ترین هدفی که نشریه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی دنبال می­ کند، ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظریات ، تحقیقات و تحلیل های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم فضای جغرافیایی و ارتباط با رفتارهای انسانی فعالیت می­ کنند. لذا کلیه تحقیقاتی که در قلمرو علوم زمین و ارتباط آن با علوم انسانی و مسائل اجتماعی و نظریه پردازی است مورد توجه این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

شماره جاری: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 94، تیر 1403 

ابر واژگان