تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 610
تعداد نویسندگان 1,192
تعداد مشاهده مقاله 661,869
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 421,279
نسبت مشاهده بر مقاله 1085.03
نسبت دریافت فایل بر مقاله 690.62
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,186
تعداد مقالات رد شده 1,002
درصد عدم پذیرش 46
تعداد مقالات پذیرفته شده 610
درصد پذیرش 28
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 826

اصلی ترین هدفی که نشریه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی دنبال می­ کند، ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظریات ، تحقیقات و تحلیل های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم فضای جغرافیایی و ارتباط با رفتارهای انسانی فعالیت می­ کنند. لذا کلیه تحقیقاتی که در قلمرو علوم زمین و ارتباط آن با علوم انسانی و مسائل اجتماعی و نظریه پردازی است مورد توجه این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 91، مهر 1402 

ابر واژگان