تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 615
تعداد نویسندگان 1,201
تعداد مشاهده مقاله 698,151
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 437,765
نسبت مشاهده بر مقاله 1135.2
نسبت دریافت فایل بر مقاله 711.81
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,208
تعداد مقالات رد شده 1,021
درصد عدم پذیرش 46
تعداد مقالات پذیرفته شده 613
درصد پذیرش 28
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 839

اصلی ترین هدفی که نشریه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی دنبال می­ کند، ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظریات ، تحقیقات و تحلیل های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم فضای جغرافیایی و ارتباط با رفتارهای انسانی فعالیت می­ کنند. لذا کلیه تحقیقاتی که در قلمرو علوم زمین و ارتباط آن با علوم انسانی و مسائل اجتماعی و نظریه پردازی است مورد توجه این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

شماره جاری: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 92، دی 1402 

ابر واژگان