تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 625
تعداد نویسندگان 1,214
تعداد مشاهده مقاله 783,492
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 466,625
نسبت مشاهده بر مقاله 1253.59
نسبت دریافت فایل بر مقاله 746.6
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,236
تعداد مقالات رد شده 1,039
درصد عدم پذیرش 46
تعداد مقالات پذیرفته شده 622
درصد پذیرش 28
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 849

اصلی ترین هدفی که نشریه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی دنبال می­ کند، ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظریات ، تحقیقات و تحلیل های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم فضای جغرافیایی و ارتباط با رفتارهای انسانی فعالیت می­ کنند. لذا کلیه تحقیقاتی که در قلمرو علوم زمین و ارتباط آن با علوم انسانی و مسائل اجتماعی و نظریه پردازی است مورد توجه این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

شماره جاری: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 93، فروردین 1403 

ابر واژگان