سیاست دسترسی باز

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به منظور ایجاد دسترسی رایگان و با هدف پشتیبانی از ایده دسترسی آزاد به دانش، تمامی مقالات خود را به صورت رایگان منتشر می کند. تمامی مقالات این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه استفاده غیر تجاری، اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد .

حق نشر

نویسنده/گان با اختیار و آگاهی کامل، کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انتشار این مقاله را به نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و انتشارات دانشگاه اصفهان واگذار می‌نماید/یند و نشریه در انتشار مقاله به صورت برخط، نمایه ­های بین‌المللی و داخلی اختیار تام دارد .