اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 141
تعداد پذیرش 33

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 22396
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 267 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 23 %