اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 107
تعداد پذیرش 20

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 10448
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4192
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 19 %