آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 241
تعداد پذیرش 57

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 82
تعداد مشاهده مقاله 23544
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11397
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 249 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 24 %