آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 534

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 556
تعداد مشاهده مقاله 376492
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 326014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 211 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
درصد پذیرش 27 %