آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 520

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 541
تعداد مشاهده مقاله 347223
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 315917
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 222 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
درصد پذیرش 26 %