اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 154
تعداد پذیرش 37

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 26027
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12269
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 268 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 24 %