درباره نشریه

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به صورت  فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی    Jughrāfiyā va barnāmah/rīzī-i muhīṭī.

عنوان انگلیسی:  Geography and Environmental  Planning

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول:  داریوش رحیمی

سردبیر:  ابوالفضل مسعودیان

شاپای چاپی: 2008-5362

شاپای الکترونیکی: 2252-0910

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 5/000/000 ریال (هزینه بررسی اولیه: 1/500/000 ریال، هزینه پذیرش نهایی: 3/500/000 ریال )

دسترسی: آزاد

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: ,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb,  ...

 CC License: CC BY-NC

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.  

سیاست‌های آرشیو و نگهداری مقالات

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، نگرانی‌های نویسندگان، خوانندگان، کتابداران و سایرین را در مورد نیاز به حفظ طولانی مدت و دسترسی به تحقیقات علمی را، در حالی که دنیای انتشارات در حال دیجیتالیزه شدن است را درک می‌کند. خط مشی ما مستقیماً و صادقانه به مساله بایگانی یعنی نگهداری طولانی مدت به همراه دسترسی می‌پردازد.

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، متعهد به بایگانی، یعنی حفظ طولانی مدت و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات تحقیقاتی علمی منتشر شده به صورت الکترونیک در نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی است. این بیانیه خط مشی میزان تعهد بایگانی نشریه  و رویه‌های مربوطه برای انجام این تعهد را مشخص می‌کند. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، به عنوان یک آرشیو برای تمام اطلاعات الکترونیکی منتشر شده توسط این نشریه عمل خواهد کرد. محتوای آرشیو شامل تمامی نسخه‌های این نشریه با قابلیت دسترسی آنلاین و انتشار مطالب تکمیلی مربوطه خواهد بود. محتوای اصلی اطلاعات هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد اما ممکن است به دلیل رخ دادن اشتباهات و نیاز به اصلاح محتوا، ارجاعات و سایر موارد که پس از انتشار اصلی دستخوش تغییر می‌شوند، به صورت حاشیه‌نویسی یا افزودن اطلاعات تکمیلی، تکمیل شوند.