داوران سال 1399

داوران سال 1399نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

 

پارسا

ارباب

 

 

روح اله

اسدی

 

 

عیسی

اسفندیارپور

عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

https://publons.com/researcher/3720002/isa-esfandiarpour-boroujeni/

صیاد

اصغری سرسکانرود

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

https://publons.com/researcher/4795929/sayyad-asghari-saraskanrood/

محمود

اکبری

دانشگاه یاسوج- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

سعیدرضا

اکبریان رونیزی

شیراز

 

تاج الدین

الدین کرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

سید علی

المدرسی

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

https://publons.com/researcher/2938006/s-ali-almodaresi/

مصطفی

امیرفخریان

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

عباس

امینی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

 

مژگان

انتظاری

دانشگاه اصفهان

 

محسن

باقری

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

https://publons.com/researcher/1201206/mohsen-bagheri-bodaghabadi/

علی

براتیان

 

 

حمید

برقی

 

 

محمد

بشیر گنبد

آبخیزداری - ملایر

 

شهرام

بهرامی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

وحید

بیگدلی راد

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

 

محسن

پورخسروانی

شهید باهنر کرمان

 

ندا

ترابی

گردشگری طبیعی دانشگاه هنر اصفهان

 

علی اصغر

تراهی

کرج- بلوار شهید بهشتی - دانشگاه خوارزمی-

 

بهنام

تشیع

 

 

محسن

جان پرور

فردوسی مشهد

 

میلاد

جانعلی پور

گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

غلامحسن

جعفری

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/474266/jafar-ghazanfarian/

داود

جمینی

گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

مهدی

جوانشیری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

شهلا

چوبچیان

تربیت مدرس - ترویج

 

محمدمهدی

حسین زاده

شهید بهشتی

 

هادی

حکیمی

دانشگاه تبریز

 

وکیل

حیدری ساربان

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

 

شهریار

خالدی

شهید بهشتی

 

حسن

خاوریان

دانشگاه اردبیل

 

امیر رضا

خاوریان گرمسیر

دانشگاه اصفهان

 

حسن

خسروی

گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

مریم

خطیبی

دانشگاه تبریز

 

محمدعلی

خلیجی

 

 

محمد

دارند

دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان - ایران

 

رضا

دهقانی بیدگلی

دانشگاه کاشان

 

یعقوب

دین پژوه

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

 

رضا

ذاکری نژاد

دانشگاه اصفهان

 

محمدحسین

رامشت

دانشگاه اصفهان

 

سیدعباس

رجائی

تهران

 

داریوش

رحیمی

دانشگاه اصفهان

 

حمیدرضا

رخشانی نسب

زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- گروه جغرافیای انسانی

 

ایراهیم

رومینا

تربیت مدرس

 

احسان

رئیسی

 

 

سید محمد

زمان زاده

تهران

 

بهادر

زمانی

دانشگاه هنر اصفهان

 

فاطمه

سبک خیز

دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی- گروه جغرافیای طبیعی.

 

حمدالله

سجاسی قیداری

هیات علمی

 

حشمت اله

سعدی

گروه ترویج و اموزش کشاورزی- همدان

 

زهرا

سلطانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمد

سلیقه

خوارزمی

 

حمید

سودایی زاده

دانشگاه یزد

 

سمیه سادات

شاه زیدی

دانشگاه گیلان

 

محمد شریف

شریف زاده

گرگان

 

محمد

شریفی

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

 

علی

شمس

دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، صندوق پستی 313

 

امیرحمزه

شهبازی

هیات علمی رسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

احمدرضا

شیخی

استادیار گروه گردشگری دانشکده جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان

 

علی

صادقی

اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

 

حجت اله

صادقی

دانشگاه اصفهان

 

علی

صادقی

اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

 

تقی

طاوسی

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

غلامحسین

عبدالله زاده

گرگان. میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مدیریت کشاورزی

 

علی اصغر

عبدالهی

عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

 

ویکتوریا

عزتیان

رئیس مرکز پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا

 

آئیژ

عزمی

 

 

قاسم

عزیزی

گروه جغرافیاطبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

حسین

عساکره

عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

 

هوشمند

عطایی

 

 

محمدعلی

علیجانیان

 

 

جمشید

عینالی

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

 

یونس

غلامی

دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی

 

سید باقر

فاطمی

 

 

امان اله

فتح نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

 

صمد

فتوحی

سیستان و بلوچستان

 

عبدالله

فرجی

دانشگاه زنجان

 

همایون

فرهمند

 

 

حبیب اله

فصیحی

عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

 

عبدالعظیم

قانقرمه

گلستان

 

ابوالفضل

قنبری

هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

 

حمید

قیومی محمدی

بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رئیس شعبه انجمن علوم خاک ایران در استان اصفهان

 

عبدالرضا

کاشکی

دانشجوی دکتری

 

مصطفی

کریمی

استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، خ وصال شیرازی، ک آذین، تهران، ایران

 

علیرضا

کریمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

غلامحسین

کیانی

دانشگاه اصفهان

 

اکبر

کیانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

 

صدیقه

کیانی سلمی

اصفهان

 

محمد صادق

کیخسروی کیانی

پژوهشگر پسادکتری

 

امیر

گندمکار

گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

 

مجید

گودرزی

دانشجو

 

حسن

لشکری

شهید بهشتی

 

ندا

محسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

بختیار

محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه

 

علیرضا

محمدی

استان اردبیل شهر اردبیل خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

مصطفی

محمدی ده چشمه

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

نصرت

مرادی

دانشگاه اصفهان

 

مینا

مرادی زاده

 

 

عباس

معروف نژاد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر.ایران

 

عباس

مفیدی

 

 

مهران

مقصودی

تهران

https://publons.com/researcher/3898961/mehran-maghsoudi/

سعید

ملکی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

 

علی

مهرابی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

سیده هما

موذن جمشیدی

استادیار اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

 

اصغر

مولایی

استادیار گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

علی اصغر

میرک زاده

استادیار ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

علی اصغر

میرک زاده

استادیار ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

نعمت اله

ناروقه

دانشگاه ازاد

 

جواد

نظری

جامعه شناس

 

حسین

نظم فر

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

سعید

نگهبان

استاد دانشگاه

 

نوجوان

نوجوان

 

 

همایون

نورائی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

 

اصغر

نوروزی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

 

حمید

نوری

دانشگاه ملایر

 

سید هدایت اله

نوری

 

 

ناصر

هنرجو

آزاد خوراسگان

 

نرگس

وزین

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

هادی

ویسی

دانشگاه پیام نور

 

ابوالفضل

مسعودیان

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2203937/seyed-abolfazl-masoodian/

حسین

عساکره

استاد دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/3325562/hossein-asakereh/

محمد تقی

پیربادی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

https://publons.com/researcher/2888609/mohammad-taghi-pirbabaei/