داوران 1401-1402

نام

نام خانوادگی

نام [English]

نام خانوادگی [English]

رتبه علمی

رشته تخصصی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

شهر

وابستگی سازمانی

عیسی

ابراهیم زاده

Issa

Ebrahimzadeh

استاد

     

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

بابک

اجتماعی

babak

ejtemaei

استادی

 

 

هیات علمی

محمود

احمدی

Mahmoud

Ahmadi

دانشیار

آب و هواشناسی

0000-0001-8546-0361

تهران

دانشیار آب‌وهوا شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران.

سید عباس

احمدی

   

استادی

     

تهران

عبدالمجید

احمدی

abdolmajid

ahmadi

استادی

 

0009-0000-3207-8505

پاوه

دانشگاه رازی

مریم

آزموده

Maryam

Azmoodeh

استادی

 

0000-0002-1719-8565

قزوین

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین،ایران

حسن

اسدپور

Hasan

Asadpour

استادی

 

0009-0002-0504-4435

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران- بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی

معصومه

اسدی

Masoumeh

Asadi

مربی

ژئوموفولوژی

0000-0003-0454-3670

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

عیسی

اسفندیارپور

ISA

ESFANDIARPOUR-BOROUJENI

دانشیار

ژئوموفولوژی

 

رفسنجان

عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

صیاد

اصغری سرسکانرود

sayyad

asghari saraskanroud

استاد

 

0000-0002-5015-904X

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

رسول

افضلی

   

دانشیار

     

تهران

محمد

اکبرپور

makbarpour

makbarpour

استادی

 

0000000000000000

رازی کرمانشاه

غلامرضا

امینی نژاد

gholamreza

amininejad

     

بوشهر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

رامین

امینی نژاد

   

استادی

     

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

مژگان

انتظاری

mojgan

entezari

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0003-0014-0209

اصفهان

دانشگاه اصفهان

علیرضا

ایلدرمی

Alireza

ildoromi

استاد

ژئوموفولوژی

0000-0002-8341-2574

همدان

استاد گروه مهندسی طبیعت ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه ملایر ، ملایر ، ایران

بهرام

ایمانی

Bahram

Imani

دانشیار

 

0000-0002-6158-5925

اردبیل- خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم اجتماعی - گروه  برنامه ریزی ریزی شهری و روستایی

محسن

باقری

Mohsen

Bagheri Bodaghabadi

استادی

 

0000-0002-7006-6123

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

علی

براتیان

Ali

Baratian

استادی

آب و هواشناسی

     

منصور

پروین

mansor

parvin

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0003-3925-5695

کرمانشاه

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور،ایران

محسن

پورخسروانی

Mohsen

Pourkhosravani

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0003-0988-9275

شهید باهنر کرمان

محمدتقی

پیربابائی

Mohammad Taghi

Pirbabaei

استاد

جغرافیای شهری

0000000263059611

Tabriz

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ندا

ترابی

   

استادی

     

گردشگری طبیعی دانشگاه هنر اصفهان

محسن

جان پرور

   

استادی

     

فردوسی مشهد

میلاد

جانعلی پور

Milad

Janalipour

استادی

آب و هواشناسی

   

گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حسن

جعفرزاده

hassan

jafarzadeh

سایر

 

0000-0001-7262-9172

دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

غلامحسن

جعفری

gholamhassan

jafari

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0002-8901-6855

زنجان

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان

حمید

جلالیان

Hamid

Jalalian

دانشیار

     

عضو هیات علمی دانشگاه

داریوش

جهانی

dariyoosh

jahani

استادی

     

عضو هیات علمی گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

علی

جوزی خمسلویی

Ali

Jovzi Khameslouei

سایر

جغرافیای شهری

 

اصفهان

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شهرستان خوانسار

محمد تقی

حیدری

mohamad taghi

heydari

استادی

جغرافیای شهری

   

استادیار دانشگاه زنجان

وکیل

حیدری ساربان

vakil

heidari sarban

     

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

رسول

حیدری سروشجانی

   

استادی

     

کاشان

امیر رضا

خاوریان گرمسیر

Amir Reza

Khavarian-Garmsir

استادی

جغرافیای شهری

0000-0001-8609-1748

Taft, Yazd

دانشگاه اصفهان

محمدامین

خراسانی

Mohammadamin

Khorasani

استادی

     

تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی

ایمان

خسروی

Iman

Khosravi

استادی

 

0000-0001-9863-3460

Isfahan

گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمود

خسروی

mahmood

khosravi

استاد

آب و هواشناسی

0000-0002-2571-470X

عضو هیات علمی دانشگاه

مریم

خطیبی

   

استاد

     

دانشگاه تبریز

یعقوب

دین پژوه

Yagob

Dinpashoh

دانشیار

آب و هواشناسی

0000-0002-1476-5173

تبریز

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

رضا

ذاکری نژاد

Reza

Zakerinejad

استادی

   

Isfahan

دانشگاه اصفهان

عبدالمهدی

رجایی

             

داریوش

رحیمی

dariuosh

rahimi

دانشیار

     

دانشگاه اصفهان

اکبر

رحیمی

Akbar

Rahimi

دانشیار

 

0000-0002-9556-1163

تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرحناز

رستمی قبادی

--farahnaz

Rostami---

دانشیار

آب و هواشناسی

0000-0002-2636-0894

کرمانشاه

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

ایراهیم

رومینا

   

استادی

     

تربیت مدرس

احسان

رئیسی

             

عظیم

زارعی

             

رحمان

زندی

rahman

zandi

دانشیار

برنامه ریزی در محیط های شهری

0000000225141796

گروه سنجش از دور و GIS- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران

ایمان

زندی

Iman

Zandi

سایر

 

0000-0002-4137-1129

تهران

گروه مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

بتول

زینالی

   

استادی

 

0000-0003-4244-4008

محقق اردبیلی

فاطمه

سبک خیز

Fatemeh

Sabokkhiz

سایر

ژئوموفولوژی

   

دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی- گروه جغرافیای طبیعی.

حمدالله

سجاسی قیداری

hamdallah

sojasi qeidari

دانشیار

برنامه ریزی در محیط های روستایی

0000-0001-9456-7312

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

جواد

سروریان

             

حشمت اله

سعدی

           

گروه ترویج و اموزش کشاورزی- همدان

محسن

سقائی

mohsen

saghaei

استادی

 

0000-0002-9773-7820

هیئات علمی

کریم

سلیمانی

karim

solaimani

       

مصطفی

شاهینی‌فر

Mostafa

Shahinifar

استادی

     

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمد

شریفی

mohamad

sharifi

استادی

     

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

رسول

شریفی نجف آبادی

 

sharifinajafababdi

استادی

ژئوموفولوژی

https://orcid.org/00

نجف اباد

استادیارجغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

مرتضی

شعبانی

Morteza

Shabani

سایر

جغرافیای شهری

   

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رعنا

شیخ بیگلو

   

استادی

     

شیراز

کورش

شیرانی

kourosh

shirani

استادی

ژئوموفولوژی

   

استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

طاهره

صادقلو

tahereh

sadeghloo

     

مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.

علی

صادقی

Ali

Sadeghi

سایر

جغرافیای شهری

 

اصفهان

اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

مسعود

صفایی پور

Masoud

Safaeepour

استاد

جغرافیای شهری

0000-0003-4330-7865

اهواز

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

حمیدرضا

صفوی

   

استاد

     

دانشگاه صنعتی

تقی

طاوسی

Taghi

Tavousi

استاد

 

0000-0002-9719-6569

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

موسی

عابدینی

Mousa

Abedini

استاد

ژئوموفولوژی

0000-0002-4243-4670

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی، گروه جغرافیای طبیعی

حسین

عساکره

Hossein

Asakereh

استاد

آب و هواشناسی

0000-0001-7699-0547

عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

امیرحسین

علی بیگی

Amirhossein

Alibaygi

دانشیار

 

0000-0001-5776-1116

دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

عطا

غفاری

ata

ghafari

دانشیار

جغرافیای شهری

   

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

مائده

فتحی

Maede

Fathi

سایر

آب و هواشناسی

0000-0002-5923-5782

آزاده

فلسفیان

             

محمدعلی

فیروزی

Mohamad Ali

Firoozi

استاد

جغرافیای شهری

0000-0001-7665-3970

اهواز

عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز

فرهاد

قاسمی آقباش

Farhad

Ghasemi Aghbash

استادی

مدیریت عرصه های طبیعی

0000-0002-5681-7138

گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

عبدالعظیم

قانقرمه

   

استادی

     

گلستان

زهرا

قصابی

Zahra

Ghassabi

استادی

   

Tehran

استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

ابوالفضل

قنبری

Aboolfazl

Ghanbari

دانشیار

     

هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

مراد

کاویانی راد

       

0000-0001-8329-8444

علیرضا

کریمی

   

دانشیار

 

0000000235353952

دانشگاه فردوسی مشهد

امیر رضا

کشتکار

AmirReza

Keshtkar

دانشیار

 

0000-0001-6747-2836

تهران

گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

محسن

کلانتری

Mohsen

Kalantari

دانشیار

جغرافیای شهری

0000-0002-2646-6461

تهران

گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

مهرداد

کیانی

mehrdad

kiani

سایر

آب و هواشناسی

   

دانشگاه شهید بهشتی

اکبر

کیانی

Akbar

Kiani

دانشیار

جغرافیای شهری

0000-0002-0631-4380

زابل و تهران

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

صدیقه

کیانی سلمی

sedigheh

kiani salmi

استادی

آب و هواشناسی

   

اصفهان

محمد صادق

کیخسروی کیانی

Mohammad Sadegh

Keikhosravi kiany

سایر

 

0000-0002-8221-6264

پژوهشگر پسادکتری

حسن

لشکری

hassan

lashkari

دانشیار

 

00000000000000000000

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

احسان

لشگری تفرشی

Ehsan

Lashgari Tafreshi

دانشیار

 

0000-0003-2810-8390

یزد

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

علی

لطفی

Ali

Lotfi

استادی

 

0000-0001-9299-5567

اصفهان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

بختیار

محمدی

bakhtiar

mohammadi

استادی

 

0000-0002-3613-4161

سنندج

عضو هیات علمی دانشگاه

علیرضا

محمدی

Alireza

Mohammadi

استاد

 

0000-0000-0000-0000

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا

محمدی

Alireza

Mohammadi

     

استان اردبیل شهر اردبیل خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حمیده

محمودی

hamide

mahmoodi

سایر

     

دانشگاه فردوسی-دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا

داود

مختاری

   

استاد

     

دانشگاه تبریز

سید علی

المدرسی

seyed ali

almodaresi

دانشیار

 

0000-0002-4285-1941

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

نصرت

مرادی

Nosrat

Moradi

سایر

     

دانشگاه اصفهان

مینا

مرادی زاده

             

رئوف

مصطفی زاده

Raoof

Mostafazadeh

دانشیار

 

0000-0002-0401-0260

اردبیل

دانشیارگروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

زهره

مصلح

zohreh

mosleh

استادی

 

0000-0003-0793-0270

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مهران

مقصودی

Mehran

Maghsoudi

دانشیار

ژئوموفولوژی

   

تهران

آرش

ملکیان

arash

malekian

استاد

آب و هواشناسی

0000-0001-8174-6784

University of Tehran

مجید

منتظری

majid

montazeri

دانشیار

آب و هواشناسی

0000-0001-7051-9420

گروه جغرافیای طبیعی

رسول

مهدوی

Rasool

Mahdavi

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0002-5573-4736

بندرعباس - دانشگاه هرمزگان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی منابع طبیعی-

علی

مهرابی

Ali

Mehrabi

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0003-3287-7037

کرمان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

سیده هما

موذن جمشیدی

Homa

Moazzen Jamshidi

استادی

     

استادیار اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

سید حجت

موسوی

Sayed Hojjat

Mousavi

استادی

ژئوموفولوژی

0000-0003-1818-439x

کاشان

استادیار، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

اصغر

مولایی

asghar

molaei

استادی

 

0000000000000000

تبریز

استادیار گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

بابک

میرباقری

Babak

Mirbagheri

استادی

 

0000-0002-4161-1540

هیات علمی دانشکده علوم زمین، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی  تهران

علی اصغر

میرک زاده

ALI ASGHAR

MIRAKZADEH

دانشیار

 

0000-0001-7523-4838

دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

سید حسین

میرموسوی

seyed hossein

mirmousavi

دانشیار

 

5474-6262-0002-0000

دانشیار دانشگاه زنجان

حسین

نظم فر

Hossein

Nazmfar

استاد

     

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محمد

نعمتی ورنوسفادرانی

Mohammad

Nemati Varnosfaderany

استادی

 

0000-0002-2028-7921

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید

نگهبان

saeed

negahban

دانشیار

ژئوموفولوژی

0000-0003-0701-5638

دانشیار گروه جغرافیا. دانشگاه شیراز

اصغر

نوروزی

Asghar

Norouzi

دانشیار

برنامه ریزی در محیط های روستایی

0000-0002-5609-7855

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

حمیدرضا

وارثی

h

varesi

         

نرگس

وزین

narges

vazin

استادی

     

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حامد

یزدیان

             

علی

یوسفی

   

استادی

     

دانشگاه صنعتی