چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

چکیده   گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لزوم جا به جایی سریع مردم و کالاها و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرف دیگر صنعت حمل‌ونقل هوایی بعنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می­باشد، لذا اطلاع داشتن از چالشها و فرصت‌هایی که در این صنعت وجود دارد باعث ارایه راهبردها، سیاست گزاری‌ها، اهداف و در نهایت توسعه آن می­گردد. بدین منظور، این مقاله چالشها و فرصتهایی را که در برنامه ریزی حمل و نقل هوایی ایران وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده و با استفاده از تحلیلهای آماری و مدل رگرسیون دو متغیره نرخ رشد مسافرین را در فرودگاه اصفهان به عنوان نمونه مورد مطالعه، در سالهای آینده پیش بینی نموده است و همچنین با استفاده از فرمول ضریب صندلی اشغال شده و تخصیص هواپیما به مسیر، نوع هواپیمای پیشنهادی در مسیرهای مختلف مشخص شده است. نتایجی که از این تحقیق به دست می آید، مشخص می کند که حجم مسافر ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان از سال 1385 تا سال 1390 دارای رشد سالیانه تقریبا" 3 درصدی خواهد بود و نوع هواپیما پیشنهادی هواپیمای فوکر 100 و بویینگ 727 می­باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the Air Transportation Industry in Iran – The Case of Air Trafic at Isfahan International Airport

نویسندگان [English]

  • A. Zarrabi
  • A. Zarrabi
  • J. Mohammadi
  • J. Mohammadi
  • M. .Saghaei
دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده [English]

  Abstract   Ever – increasing development of aerial transportation in recent decade in the world propound are of the most important axis of development in developed and developing countries and have a special place in economical , social an cultural and technological programs in developed and developing countries. The development of economical and social activities in Iran , needs rapid transport of passengers and goods and 50 the ever-increasing request , make the aerial transportation an unavoidable necessity. on the other hand aerial industry is Avery important actor in economical , social and cultural development in Islamic Republic of Iran. Knowing the opportunities and challenges In his industry , cause to present channels, politics and aims and at the most development of it considering this article study the opportunities which is in aerial transportation programming in Iran, and by using statistical analysis and two-selector regression fore see the Isfahan airport as a model of study in future years and using the coefficient formula of occupied and allocated seats have determined route , type of offered airline in different routes. The results of the research, show that inbound and out bound bulk at passengers to Isfahan airport from 1385 till 1390 have a rate of nearly 3% and type of proposed airline from Isfahan to different cites is Fokker 100 and Boeing 727.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Grand Time
  • Charter Flights
  • Domestic Flights
  • Round Trip Flights
  • Regression Model