منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 1-22

چکیده
  چکیده   دشت سیستان بدلیل وجود رسوبات آبرفتی و رودخانه ای ریز دانه، فرسایش پذیری زیادی داشته که با توجه به وزش بادهای120 روزه و خشک بودن منطقه این ذرات ریز به راحتی جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه های ماسه ای به اشکال مختلف می شوند . تحقیقات میدانی حکایت از این دارد که منشاء رسوبات منطقه به رسوبات پلییستوسن و رسوبات جدید یعنی نهشته های ...  بیشتر

چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 23-42

چکیده
  چکیده   گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لزوم ...  بیشتر

اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی

عباس امینی فسخودی؛ عباس امینی فسخودی؛ جعفر خورسندی؛ شکرالله حمدحیدری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 91-100

چکیده
  چکیده   پیش‌بینی و برآورد و به‌تبع آن تحلیل‌های رگرسیونی همواره جایگاه خاص و کاربرد گسترده‌ای در مطالعات حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی داشته است. از طرفی بکارگیری این روش‌ها نیز مستلزم پیش‌فرض‌هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در اغلب موارد، بخصوص در علوم انسانی چندان قابل کنترل هم نیستند. مقاله حاضر سعی دارد تا با استفاده ...  بیشتر

سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای

مقصود بیات

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 113-131

چکیده
    چکیده   کیفیت توسعه و زیرساخت ­ های آن در اثر برنامه ­ ریزی ­ های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده­ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی درعرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمارمی آید. به منظورحل مسایل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای، گام نخست شناخت و ...  بیشتر