منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی
1. منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 1-22

چکیده
  چکیده   دشت سیستان بدلیل وجود رسوبات آبرفتی و رودخانه ای ریز دانه، فرسایش پذیری زیادی داشته که با توجه به وزش بادهای120 روزه و خشک بودن منطقه این ذرات ریز به راحتی جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه های ماسه ...  بیشتر
چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)
2. چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 23-42

چکیده
  چکیده   گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، ...  بیشتر
اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی
3. اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی

عباس امینی فسخودی؛ عباس امینی فسخودی؛ جعفر خورسندی؛ شکرالله حمدحیدری

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 91-100

چکیده
  چکیده   پیش‌بینی و برآورد و به‌تبع آن تحلیل‌های رگرسیونی همواره جایگاه خاص و کاربرد گسترده‌ای در مطالعات حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی داشته است. از طرفی بکارگیری این روش‌ها نیز مستلزم پیش‌فرض‌هایی ...  بیشتر
سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار  شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای
4. سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای

مقصود بیات

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 113-131

چکیده
    چکیده   کیفیت توسعه و زیرساخت ­ های آن در اثر برنامه ­ ریزی ­ های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده­ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای ...  بیشتر