مقاله پژوهشی
فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: سرآب حوضه آبی زاینده رود)

حمید قیومی محمدی؛ محمدحسین رامشت؛ نورایر تومانیان؛ مسعود معیری

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1388، صفحه 1-20

چکیده
     اگر دانش ژئومورفولوژی را به تعبیری، علم شناخت هندسه سطوح ارضی و تغییر و تحولات آن بدانیم، در اولین گام برای درک بهتر مفهوم فضای جغرافیایی، باید با اصول و نگرش‌های مطرح شده در دانش هندسه آشنا بود. هندسه اقلیدسی اشکال را ترکیبی از نقطه، خط، و سطح (پهنه) تلقی کرده، آن‌ها را در دو بعد و یا حداکثر سه بعد قابل تعریف می‌داند. هندسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابری ­ های ناحیه ­ ای [1] در نقاط شهری استان آذربایجان‌شرقی در سال ­ های 1365، 1375 و 1385

فیروز جمالی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ ابوالفضل قنبری

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1388، صفحه 21-44

چکیده
   هدف این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی نقاط شهری استان آذربایجان ‌شرقی و تحلیل روند نابرابری‌های ناحیه‌ای در استان، طی سال‌های 1365، 1375 و 1385 است. محدودهمورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال‌های مذکور است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص‌های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص‌های بهداشتی و درمانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش و جایگاه برنامه‌ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خرو طبس

مسعود تقوایی؛ غلامحسین احسانی؛ اعظم صفرآبادی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1388، صفحه 45-62

چکیده
      با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهرنشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزون شده است؛ به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگر در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده‌اند. بدین لحاظ توجه به ماهیت گردشگری و پیامدهای ناشی از آن لزوم تحقیق و مطالعه را در این موضوع بر مجامع علمی جهان آشکار کرده است. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رگبارهای منفرد بر مدیریت بحران سیل (نمونه مطالعاتی حوضه فارسان )

داریوش رحیمی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1388، صفحه 85-100

چکیده
    بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، با توجه به زمان تداوم بارش‌ها میزان خسارات ناشی از سیل در حوضه‌های کوچک بیشتر از حوضه‌های بزرگ است. برای بررسی وضعیت سیلاب در این حوضه، بارش­های کمتر از 24 ساعت و رگبارهای منفرد آن تجزیه وتحلیل گردید. میزان شدت بارش در دوره برگشت­های مختلف و زمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مؤلفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه‌های Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان

عباسعلی ولی؛ محسن پورخسروانی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1388، صفحه 119-134

چکیده
  ژئومورفولوژی کاربردی بر سه محور برقراری پایداری مکفی منابع طبیعی، تخفیف خطرهای طبیعی و کاهش و تعدیل تأثیرهای تغییرات جهانی محیط استوار است. یکی از مهمترین چشم اندازهای ناهمواری در مناطق خشک نبکا است. نبکا در اثر عملکرد فرآیندهای بادرفتی و بیولوژیک به وسیله تجمع رسوبات تشکیلمی‌شود. درک ارتباطات اکوژئومورفولوژیک پیچیده در سیر تکامل ...  بیشتر