بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 1-16

چکیده
       چکیده   برای مطالعه نیازهای حرارتی مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز- رشدهای تجمعی و ارتباط این مراحل با رشد رویشی و عملکرد دانه و روغن، 14 هیبرید و یک رقم آزاد گرده‌افشان آفتابگردان، در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در سال 1384 مقایسه شدند. اثر ژنوتیپ بر تعداد روز و ...  بیشتر

آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی در مناطق حساس ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: راه روستایی ارلان در شمال غرب ایران)

داود مختاری؛ داود مختاری

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 17-42

چکیده
       چکیده   راه روستای ارلان (از توابع شهرستان مرند در آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران)، جاده‌ای خاکی به طول 7/10 کیلومتر است که عملیات تعریض و مرمت آن از سال 85 آغاز شده است. بی توجهی به ملاحظات ژئومورفولوژیک منطقه در اجرای این عملیات، موجب فعال شدن برخی فرایندهای ژئومورفولوژیک در برخی از قسمت‌های مسیر راه شده است. در این مقاله، علاوه ...  بیشتر

بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 43-56

چکیده
    چکیده   بحران آب یکی از مهمترین مشکلات و مسایل بحران‌های موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب می‌گردد که تقریباً تمامی ارکان وجودی توسعه در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و ناحیه‌ای را تحت تأثیر خود قرار داده است. عوامل مؤثر در ایجاد بحران مذکور دارای دامنه وسیع طبیعی (هیدرو کلیماتولوژی و..) و انسانی (مدیریتی، مصرفی و...) ...  بیشتر

مدیریت ساحلی و توسعه زیست- محیطی ناحیه چابهار

عیسی ابراهیم زاده؛ صادق کریمی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 57-72

چکیده
    چکیده   با توجه به حساسیت و شکنندگی سواحل در برابر فرسایش و آلودگی‌ها،‌ اداره ساحل نیازمند یک سیستم مدیریتی کارآمد و یکپارچه است، تا در سایه آن توسعه پایدار در این گونه نواحی امکانپذیر باشد. در ناحیه ساحلی چابهار، عدم هماهنگی برنامه‌ها و کارکرد بخش‌ها و نهاد‌های مختلف در اجرای برنامه‌های توسعه، بهره‌برداری غیر پایدار از منابع ...  بیشتر

کاربست توزیع‌های پواسن و دو جمله‌ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

سیدحسین میرموسوی؛ یونس اکبرزاده

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 73-84

چکیده
       چکیده   این مطالعه در جهت ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب‌پذیر استان آذربایجان ‌شرقی صورت گرفته است. برای این منظور، از اطلاعات روزانه مربوط به بارش تگرگ شش ایستگاه هواشناسی استان آذربایجان‌ شرقی در طی دوره آماری بین سال‌های 2006- 1987 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی ...  بیشتر

ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران

امیر گندمکار؛ امیر گندمکار

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 85-100

چکیده
      چکیده   ایران، سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر و ‌تجدیدناپذیر است. موقعیت جغرافیایی کشور ایران موجب شده است که منبع بسیار بزرگی از انرژی‌های خورشیدی و بادی در آن موجود باشد. این دو منبع انرژی تجدیدپذیر، رایگان و با محیط زیست سازگار هستند.بررسی آمار ده ساله وزش باد در ایستگاه‌های سینوپتیک کشور ایران نشان داد که بسیاری از نواحی ...  بیشتر

عوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی

علی نجفی؛ مسعود نصری؛ مسعود نصری

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1388، صفحه 101-118

چکیده
    چکیده   کنترل و کاهش تأثیرات مخرب سیل، با تکیه بر شناسایی عوامل دخیل در بروز و تشدید آن، با هدف تخفیف شدت و بزرگی دبی‌های سیلابی از اصول مهم مدیریت منابع آب و خاک است. بر این اساس، شناسایی و تعیین مهمترین عوامل و پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد و تشدید دبی‌های سیلابی در حوضه آبخیز اصفهان – سیرجان واقع در بخش مرکزی ایران (با مساحت 99300 ...  بیشتر