بررسی و ارزیابی وضعیت پارک‌های شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان

نویسندگان

چکیده

  چکیده   از جمله ملزومات رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی، به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسان­تر در سطح شهر است . ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه­اند که همچون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع بویژه در نحوه طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری، به ویژه معابر عمومی، پارک­ها و فضاهای سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول نموده است. با توجه به اهمیت مسأله، مراکز تفریحی، به خصوص پارک­ها، فضاهای سبز و باغ­های شهری، باید به گونه­ای طراحی و احداث شوند که کم توانان جسمی نیز قادر به استفاده از این گونه اماکن باشند. به دنبال این هدف و با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در منابع و لحاظ کردن آن در مشاهدات میدانی، و همچنین نتایج پرسشنامه­های پاسخ داده شده توسط معلولان و جانبازان، وضعیت تعداد 36 پارک مهم شهر اصفهان به عنوان نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که از مجموع پارک­های مورد مطالعه وضعیت 8/2 درصد مناسب، 5/30 درصد تا حدی مناسب و 7/66 درصد از وضعیت نامناسب برخوردار بوده­اند؛ بنابراین جهت بهسازی فضاهای عمومی برای توانمند سازی معلولان در بهره­گیری بیشتر و بهتر از پارک­ها و فضاهای سبز شهر، و سازگار ساختن این کاربری­های شهری با نیازهای این اقشار، باید بیش از پیش توجه داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and evaluation of Isfahan city Parks conditions Base on existing standard for access of weak and disabled people

نویسندگان [English]

  • M. Taghvaei
  • Gh. Moradi
  • A. Safarabadi
چکیده [English]

  Abstract   Among the necessities of societies growth and development is to create some suitable spatial beds for the use of all people from public services and facilities in order to better movement and easier access. Disabled people, sacrificed and weak persons like other people have the right use public facilities and services. But the existing of some special obstacles in drawing, constructing and town making, have been caused that most of the city spaces, specially public places, public routes, parks and green spaces have rare conditions to provide needs of disabled people. Regarding purposes and existing standard, have been estimated situation of 36 parks in Isfahan according to the field observation and completed question arise by disabled persons. The results show that among the studied parks, 2.8 percent have suitable conditions, 30.5 percent are determined as rarely suitable, and 66.7 percent have unsuitable condition. So to improve the public places condition for more applications to use disable person and more exploitation from parks and green spaces and to provide these city places for disable people it needs to more attentions.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Disabled people
  • parks
  • Making suitable
  • City programming
  • Isfahan city