تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان  چکیده   شهر و اقلیم، دو سیستم انسان­ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. اقلیم، تا آنجا که با آسایش انسان رابطه برقرار می­کند، نتیجه عواملی، چون: تابش آفتاب، دما و رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی است. اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط مناسب ویژه­ای دارد که در عین حال، محدودیت­هایی را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. در طراحی فضاهای مختلف شهر؛ نظیر: ساختمان­ها، فضاهای سبز، معابر و غیره، علاوه بر توجه به کیفیت­های عملکردی، بصری و زیباشناختی، عنایت به نوع اقلیم شهر و رعایت ضوابط طراحی اقلیمی ضروری است؛ و بی توجهی به این مسأله، مشکلات خاصی را در شهر اصفهان و فعالیت­های شهری آن ایجاد کرده است؛ مواردی نظیر: جلوگیری از جریان هوای مطبوع در فضاهای شهری و ساختمان ها و آب­گرفتگی معابر و غیره. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است که در آن، نوع اقلیم شهر اصفهان و نیز وضعیت عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر ملاحظات طراحی شهری مورد بررسی و تحلیل شده است. برای تحلیل عناصر اقلیمی از داده­های سال­های 1350 تا 1383 ایستگاه سینوپتیک اصفهان استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Climatic Parameters of wind and Rainfall considering on Urban Design (case study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi
  • J. Mohammadi
  • R. Shaykh Baygloo
دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده [English]

  Abstract   City and climate are two anthropogenic and Natural systems with close interactions. Climate which relates to human comfort is the result of elements such as: radiation, temperature, humidity, wind and precipitation. The exact knowledge of place leads to identify climatic potentials and limitations for convenient use of urban spaces. In addition to functional, visual and aesthetical aspects in urban areas, it is necessary to consider climate and climatic design principles. The aim of this study is to analyze the climatic elements of wind and precipitation in Isfahan city as regards climatic urban design principles. So, the conditions of wind and precipitation have been analyzed using the data of Isfahan Synoptic Station for 1972-2004.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Climatic Design
  • climatic elements
  • Urban Design
  • Urban Space