تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر به شدت در حال رشد و توسعه است. در کشور ما ایران که به عنوان سرزمین چهار فصل شناخته می‌شود و یکی از برترین کشورهای جهان به جهت داشتن آثار و جاذبه‌های گردشگری است توجه چندانی به صنعت گردشگری نمی­شود. در این میان منطقه اورامانات با سابقه تاریخی خود در استان کرمانشاه، بعد از جنگ تحمیلی و احداث بازارچه‌های مرزی مقصد بسیاری از گردشگران است. در این پژوهش ضمن بررسی و شناسایی جاذبه‌های گردشگری این منطقه، به ارزیابی تسهیلات گردشگری نیز پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای تکمیل داده‌ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه کمک گرفته شده است. با توجه به حجم نمونه، تعداد 383 پرسشنامه به طور تصادفی در بین گردشگران منطقه پر شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. همچنین برای ترسیم نقشه ازنرم­افزار Arc Gis استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مکان‌های گردشگری مورد بازدید گردشگران، در بیشتر زمینه‌ها دارای امکانات لازم برای جذب گردشگران بوده است، و با توجه به این که بیشتر گردشگران داخل استانی بوده و برای یک روز در منطقه اقامت دارند و هدف اصلی آنها در مرحله اول استفاده از طبیعت و آب و هوای مطلوب و در مرحله بعد خرید از بازارچه مرزی جوانرود است، امکانات اصلی و مهمی چون امکانات اقامتی درجه یک، اهمیتی نداشته است. گردشگران خارج استانی نیز ترجیحاً از امکانات و تسهیلات مرکز استان با توجه به نزدیکی به منطقه استفاده کرده‌اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing tourism abreactions and facilities in Uramanat region

نویسندگان [English]

  • A. Zarrabi 1
  • J. Mohammadi 2
  • E. Babakhanzadeh 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Pranning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Pranning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 M.A Student of Geography and Urban Pranning, University of Isfahan, Isfahan, Iran. .
چکیده [English]

1- Introduction
Tourism is one the most dynamic economic sectors of world as the estimation of WTO showed it sector precedes all sectors regarding to revenues earning and also it would be the largest international commercial sector. Tourism creates many economic benefits such as foreign currency, GNP increase, employment and social improvement for tourism destinations.   Iran is one of the ten tourism attractions countries of the world by its various historical assets which places it in fifth place worldwide and it enjoys diverse plant-animal species which encourages ecotourism. Also Iran is one of the three first counties by its diverse handcrafts. While it has only 0.5 percent of tourism income and placed in Ninetieth County compared to others.
 
2- Methodology
The research method is based on a composition of different documental and descriptive which complemented by conducting a field work.  The collected data were revised and classified then the information was analyzed using statistical models. The statistical society of the research was consisted from all tourists who visited the Ouramanat area in summer of 1389 which 383 of them were selected to complete the questionnaires.
2-1- Research objectives
The most important objective of the paper is the identification of tourism facilities and introduction of tourism attraction of Ouramanat region. So, by introducing the tourism attraction of the area, different socio-economic and demographic status of tourists were examined to study the quality of tourism facilities from tourist views. In the end some recommendations are proposed for tourism promotion in the area.
 
3- Discussion
In this research, first the most important tourism attractions of Ouramanat were introduced which range from urban to rural and natural, cultural, social, religious to shopping opportunities. Then the existing amenities and infrastructures of the area relevant to tourism were studied. These infrastructures mainly consisted of accommodations, communication network, medical-health, travel agencies- terminals and parkings. For the better knowledge to attain comprehensive results a field work was done by questionnaires which the main characters of tourists were as follow:
- Most of the tourists had inter-province origin or came from the adjacent provinces. About 73 percent of the tourists traveled by their personal cars, this shows the importance of car parking in the areas og Qorighaleh, Javanroud bazaar, Sarab Ravansar and the city of Paveh.
- Study showed the high satisfaction of tourists regarding to the local people, security of the region as the area located in the western border of Iran. This shows a key factor as high potential of tourism development in future.
- There has been however satisfaction about the amenities and local infrastructures but the dissatisfaction about public sanitation and car parkings.
Pearson test was applied to examine the relation of tourist number and the region’s facilities as the level calculated sig= 0.01 is lesser that α=0.05, so the hypothesis of null based on lack of relation between independent and depended variation is rejected and the research hypothesis is confirmed.
 
4- Conclusion
With regard to the discussion of the research and the data analysis with field investigation it can be concluded that   of tourists had a degree of diploma and more and their monthly income was ranged from 300 thousands to 450 thousands Rials. Among the different tourism attractions, natural splendor and the border bazaar were the most visited sites of the areas. The geographical distribution of tourist origin showed that the majority of them came from the province of Kurdistan and the neighboring provinces.
Despite the high potential of tourism development, still there is not sufficient and organized advertisement by local authorities to absorb more tourists. It seems there is not enough incentive for none native investor to bring his capital to develop tourism accommodation as were evident in the area. General speaking, Ouramanat region has not a good quality of tourism amenities but it was exciting to see that tourist were satisfied regarding to the natural preserves of the region. It could be hoped and predicted that the area has high capacity to develop its tourism economy which plays an undeniable role for region’s prosperity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Attractions
  • Uramanat
  • Kermanshah
 
افتخاری، رکن‌الدین، اسماعیل، قادری، (1381)، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهار چوب‌های نظریه ای)، مجله مدرس، دوره 6، شماره2، صص40- 23
افشار سیستانی، ایرج، (1371)، کرمانشاه و تمدن دیرینه آن، انتشارات ذرین، چاپ اول.
تاج علی، معصومه، (1385)، بررسی اثرات اقتصادی گردشگران در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، استاد راهنما فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء.
تقدیسی زنجانی، سیمین، فاطمه دانشور عنبران، (1386)، توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال هشتم، صص192- 179
تقوایی، مسعود، محمود اکبری، (1388)، مقدمه‌ای بر برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری، انتشارات پیام علوی، چاپ اول، اصفهان.
جمشیدی، نوید، (1381)، بررسی و امکان سنجی اقامتگاه مناسب گردشگری شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، استاد راهنما نعمت الله اکبری، استاد مشاور حسن کلباسی، دانشگاه اصفهان
خالدی مکی، محمد، (1383)، جاذبه‌های گردشگری اورامانات، غار قوری قلعه بزرگترین غار آبی آسیا، انتشارات موسسه فرهنگی هنری کوثر.
دل انگیزان، سهراب، (1388)، بررسی حلقه‌های بحرانی و مفقود زنجیره تامین (مورد کاوی صنعت گردشگری منطقه پاوه و اورامانات در استان کرمانشاه)، مجموعه مقالات همایش ارتقای فرهنگ شهروندی. شهرداری پاوه.
دیناری، احمد، (1384)، گردشگری شهری در ایران و جهان، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول.
رضوانی، محمدرضا، (1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
رضوانی، علی اصغر، (1386)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، تهران.
زنده دل، حسن، (1388)، صنعت گردشگری و سهم ایران در جهان، نشریه گردشگران، شماره 18.
زنگی آبادی، علی، جمال محمدی، دیبا زیرک باش، (1385)، تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 8، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ژرژ،کازس، فرانسواز پوتیه(1382)، جهانگردی شهری، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
سلطانی، زهرا، (1387)، ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری طبیعت در شهرستان خوانسار، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، اساتید راهنما سید هدایت الله نوری و جمال محمدی، دانشگاه اصفهان.
طالب، مهدی، حسن بخشی زاده، حسین میرزایی، (1387)، مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 4، صص 52- 25.
طلوعی، محمد ابراهیم، (1384)، نقش جهانگردی در ایجاد اشتغال، فصلنامه کار و جامعه، شماره 65، شهریور و مهر 1384.
غفاری، سید رامین، معصومه ترکی هرچگانی، (1388)، نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهار محال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره 2، صص 126- 113.
قره نژاد، حسن، (1374)، مقدمه‌ای بر اقتصاد و سیاستگذاری توریسم، انتشارات مانی، چاپ اول، 1374.
لاندبرگ، دانلد و همکاران، (1383)، اقتصاد گردشگری، مترجم محمد رضا فرزین، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1383.
مهندسین مشاور تدبیر شهر، (1384)، طرح جامع توسعه گردشگری استان کرمانشاه، مرحله اول(وضع موجود) جلد اول، کرمانشاه.
همایون، محمد‌هادی، (1384)، جهانگردی: ارتباطی میان فرهنگی(مطالعه تطبیقی الگوی غربی و الگوی اسلامی)، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
ولدبیگی، برهان الدین، (1388)، نگاهی به جاذبه‌های گردشگری اورامان، نشر احسان، چاپ دوم.
Akca, hasan. (2006), Assessment of Rural Tourism in Tourky Using SWOT Analysis, journal of Applied Sciences 6(13), pp 2837- 2839.
Chakraborty, Ahana& Chakravarti, B. K. (2007), Global Tourism, APH publishing Corporation, New Delhi.
Das, Jayoti & Dirieno, Cassandra. E. )2009(, Global Tourism Competitiveness & Freedom Of The Press, Journal Of Travel Research, Volume 47, Namber 4, http:// online. Sagepub.com
Edwards, Deborah, Tony Griffin, Bruce Hayllar. (2008), Urban Tourism Research Developing an Agenda, Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 4, pp 1032- 1052
Handerson, Joance. (2003), Management Tourism& Islam in Peninsular Malaysia, Tourism Management 24, pp 447- 456.
Liu, Abby. (2006), Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, Tourism Management 27, pp 878- 889.
Sharply, Richard. (2002), Rural Tourism& the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus, Tourism Management 23, and pp 233- 244.