بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

چکیده

  بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر در وضعیت شیب و تجمع و تمرکز مسیلها، کوتاه کردن زمان تمرکز حوضه و سد کردن مسیر سیلاب از طریق سازه های شهری باعث افزایش سیلابها می­گردد. شهر داراب بر روی مخروط­افکنه تنگ کتویه بنا گردیده است. یکی از مهمترین مشکلات این شهر، سیلابهای شهری و آب گرفتگی معابر در هنگام بارندگی است و هر ساله خساراتی را به تاسیسات شهری وارد می­کند. هدف از این پژوهش بررسی توسعه فیزیکی شهر داراب و تاثیر آن بر سیلابهای شهری است به همین منظور، با استفاده از عکسهای هوایی و نقشه کاربری اراضی شهری، روند توسعه شهر داراب در سه مرحله 1335، 1363و1390 مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه بین توسعه فیزیکی شهر و افزایش سیلابها با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک امریکا (SCS) تبیین گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که توسعه فیزیکی شهر از مرحله اول به دوم رشدی 4 درصدی داشته در حالی که منجر به افزایش روانابی برابر با 7 درصد و از مرحله دوم به سوم دارای رشدی معادل 33 درصد و افزایش روانابی برابر با 23 درصد را موجب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effect of Physical Development of Darab city on the Flood in the City

نویسنده [English]

  • samad FOTOOHI
Department of Geography
چکیده [English]

Abstract
Most of the citiesof arid an d semi-arid regions have been built on alluvial fans. These cities are subjected to flood. By intervening in stream natural trend, increasing impermeable surfaces, changing the slope, assembly and concentration of flood-ways, shortening the time of basin concentration and blocking flood-ways through city constructions, urban development causes an increase in flood incident. Darab city has been built on Tang Katoye alluvial fan. One of the main problems of this city, urban floods and flooded streets in the rain and damage to the facility each year, the city will enter This research aims to investigate Darab city,s physical development and it,s effect on the flood occurrence. To do so, trend of Darab development was examined, using aerial photographs and the map of city land use in three stages(1335, 1363, 1390), then the relation of city physical development with increase of flood occurrence was defined using the method of American soil conservation (SCS). The results of the research show that from first to second stage, city,s physical development growth by four percent, while it would result in increase of surface run-off by 7 percent, and from second to third stage, it has had a growth of 33 percent, that resulted in 23 percent increase in surface run-off.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Physical development
  • darab
  • Flood of city
  • Alluvial Fan