بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 1-16

چکیده
  بارش به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی همواره در سرزمین ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. این پیچیدگی ها که بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی این سرزمین پهناور بوده است باعث گردیده است که بارش از توزیع زمانی و مکانی یکنواختی برخوردار نباشد. هدفی که این تحقیق در پی دست یافتن به آن است تعیین تداوم های دو، سه و چهار روزه بارش در ایران ...  بیشتر

تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 17-36

چکیده
  از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم در ارتباط با پایداری شهر، الگوی رشد شهر است. الگوی رشد شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت‌های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می‌شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکنده و الگوی شهر فشرده تقسیم می‌گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای پایداری شهری امری اساسی است. در این ارتباط ...  بیشتر

ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان

محمدباقر بهیار؛ محمدتقی زمانیان؛ الهام پیشداد

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 37-56

چکیده
  به منظور پیش بینی خشکسالی در اراضی تحت کشت استان اصفهان، استفاده از مدل توسعه یافته فیزیکی آگروهیدرولوژیکی SWAP برای سال زراعی 1389-1390 مورد اجرا قرار گرفت. داده‌های ورودی مورد نیاز این سامانه شامل داده‌های دیده‌بانی و پیش‌بینی شده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دماهای حداکثر،حداقلو میانگین، سرعت باد درارتفاع2 متری، فشار بخار واقعی آب، باران ...  بیشتر

بررسی تاثیر احداث سد در جابجایی مسیر و تغییر الگوی رودخانه با استفاده از GIS و سنجش از دور( مطالعه ی موردی : رودخانه ی اهرچای )

محمد عاشوری؛ محمد حسین رضایی مقدم

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 57-68

چکیده
  مقدمه : رودخانه ها از منابع عمده ی تامین آب شیرین در جهان بشمار می روند . کاهش منابع آب و کمبود آب شیرین در جهان لزوم مطالعه و بررسی تغییرات ایجاد شده در ویژگی های آن را آشکار می سازد . حوضه ی آبریز اهرچای در شمال غرب ایران و در محدوده ی جغرافیایی ´ 20 ˙ 46 تا ´ 40 ˙ 47 طول شرقی و´ 13 ˙ 38 تا ´ 45 ˙ 38 عرض شمالی قرار دارد . این حوضه در محل اتصال به رودخانه ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی بااستفاده از روشهای رگرسیون خطی وتحلیل بردارتغییر

موسی کاوسی؛ منوچهر فرج زاده

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 69-82

چکیده
  پایش تغییرات گیاهی نقش اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. داده های ماهواره‌ای کارایی بالایی در آشکارسازی و تجزیه و تحلیل تغییرات زیست محیطی دارند. روشهای متعددی برای آشکارسازی تغییراتیک منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و محدودیتهای هستند. تحلیل بردار تغییر (CVA) یکی از این روشهاست. ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 83-100

چکیده
  جهت اتخاذ سیاست‌های توسعه برای کشور، ارزیابی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی مختلف و شـناسایی نابرابری‌های ناحیه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. با وجود تدوین برنامه‌ها و انجام اقدامات مختلف توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران که با هدف پیشرفت متعادل و متوازن و کاهش شکاف توسعه‌ی نواحی صورت پذیرفت، نارسایی و کمبود امکانات و خدمات ضروری ...  بیشتر

میان افزایی؛ راهکاری برای افزایش پایداری کالبدی محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی؛ محمدرضا پورمحمدی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 101-124

چکیده
  ااگرچه افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگ جوامع می گذارد. الگوی توسعه میان افزا یکی از ابزارهای رشد هوشمند است و در صورت تحقق از مصادیق بارز توسعه پایدار می باشد. کمبود زمین، موانع طبیعی و مصنوعی گسترش افقی شهرها، گسترش شهر بر روی پهنه های مخاطره آمیز و گسل ...  بیشتر

پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور

شهرام بهرامی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ مجید ابراهیمی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 125-144

چکیده
  مقدمه یکی از وظایف مهم دانش ژئومورفولوژی کاربردی، بررسی موقعیّت و ارزش محیط‌های انسانی خطرپذیر و آسیب‌پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفیک است. رخدادهای طبیعی فرآیندهای پیچیده‌ای هستند که بر تمامی بخش‌های کره زمین تأثیر می‌گذارند. در ایران در مورد خسارات ناشی از حرکات توده‌ای مطالعاتی صورت گرفته که طبق گزارش، خسارت مربوط به ...  بیشتر

ارزیابی کمی و کیفی پویایی شهرهای جدید با مدل ELECTRE

معصومه وحدتی؛ غلامعلی خمر

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 145-162

چکیده
  چکیده شهرهای جدید به عنوان ما حصل تجربه، تفکر، طرح، برنامه ریزی،ساخت، سیاست گذاری و آرمانشهر انسانی در برابر شهرهای بحران زده ی اواخر قرن نوزدهم که توانایی توزیع و ساماندهی مناسب جمعیت و فعالیت خود را نداشتند معرفی می شوند. فرار از مشکلات این راهکار نو را بدون اینکه سنجش و ارزیابی شرایط زمانی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی خاص و مؤثر ...  بیشتر

راهبردهای توسعه گردشگری بخش رودبار قصران، شهرستان شمیرانات با استفاده از تکنیک Qspm

جواد ملکان؛ علی موحد

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 163-186

چکیده
  1- مقدمه توسعه گردشگری به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بسزایی در تقویت بنیان‌های اقتصادی جوامع دارد.توسعه این صنعت موجب تنوع درآمدها، کاهش ناهماهنگی در اقتصاد، تولید ارز و ایجاد اشتغال می‌گردد.کشور ایران از جنبه جاذبه‌های گردشگری، آثار باستانی و زیبایی‌های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می‌کند. ...  بیشتر

مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی مطالعه موردی: شهرستان تبریز

علی قاسمی بکتاش؛ حمید میرهاشمی؛ ali akbar rasouli

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 187-202

چکیده
  در این مطالعه به منظور ارائه ی مدل و ارزیابی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص های اقلیمی بر بارش ماهانه و سالانه آذربایجان شرقی، ایستگاه شهرستان تبریز به سبب دارا بودن آمار طولانی مدت به عنوان نماینده استان تحت بررسی قرار گرفت. بنابراین مقادیر بارش، نم نسبی و دمای بیشینه شهرستان مذکور و 13 شاخص اقلیمی سیاره ای در بازه های زمانی سالانه ...  بیشتر

شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

علی اکبر شمسی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مرتضی میری

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 203-220

چکیده
  1-مقدمه گرد و غبارها یکی از ویژگیهای سامانههای همدید جوی هستند که در بسیاری از مناطق جهان بویژه مناطق خشک و بیابانی رخداد دارد. کشور ایران و بویژه منطقه جنوب غرب ایران بطور متناوب با پدیدۀ گرد و غبار و مشکلات آن مواجه است. بادهای غربی جریان مسلط ورودی به ایران هستند. غرب ایران را پهنه‌های بیابانی متعددی همچون بیابان‌های جنوب عراق، ...  بیشتر

بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

صمد فتوحی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 221-236

چکیده
    بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر در وضعیت شیب و تجمع و تمرکز مسیلها، کوتاه کردن زمان تمرکز حوضه و سد کردن مسیر سیلاب از طریق سازه های شهری باعث افزایش سیلابها می­گردد. ...  بیشتر

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی(مطالعه موردی:آذربایجان غربی)

حسین جباری؛ عیسی جوکار سرهنگی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 237-250

چکیده
  از آنجایی که تعیین توان هر عرصه از سرزمین برای کاربری های مختلف دارای شرایط مبهم و نادقیق است، با به کارگیری منطق فازی به عنوان منطق مدل سازی ریاضی فرایندهای مبهم می توان بستری را برای مدل سازی عدم اطمینانِ مطرح شده در تعیین توان اکولوژیکی فراهم ساخت. هدف از این تحقیق ترکیب فنون آماری، ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره فازی و فرایند تحلیل ...  بیشتر

تحلیل مرفوردیشن ارتفاعات غربی اقلید وارتباط آن با تحولات مورفولوژیک

محمود صلحی؛ عبدالله سیف؛ سینا صلحی؛ عبدالله سیف

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 251-268

چکیده
  انرژی تابشی را به نوعی می‌توانیم انرژی ورودی به سیستم‌های زمینی دانست. که با نفوذ بر تمامی سیستم‌ها اثرات خود را ظاهر می‌سازد. نیروی محرکه کلیه سیستم‌ها و اکوسیستم‌های زمین انرژی خورشیدی می‌باشد که به صورت تابش از خورشید ساطع و به زمین ارسال می-گردد. محاسبات انرژی تابشی با معادلات و رابطه‌های مختلفی محاسبه می‌شود و در اکثر مواقع ...  بیشتر

واکاوی عوامل موثر بر بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران کشاورزی

فرهاد فنودی؛ حجت صادقی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 269-288

چکیده
  موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک محور اقتصادی مهم در توزیع منابع مالی کشور، به ویژه در بخش کشاورزی نقش غیرقابل انکاری در توسعه روستایی بر عهده دارند. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در بازپرداخت به موقع تسهیلات مالی از سوی بهره برداران کشاورز به بانک کشاورزی، بعنوان عمده ترین موسسه مالی پرداخت اعتبارات کشاورزی به روستاییان ...  بیشتر