مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 1-24

چکیده
  کاربری‌های درمانی و بهداشتی، از جمله کاربری‌هایی هستند که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد، حتی برای سنجش توسعه پایدار شهرها از آن به عنوان یک فاکتور مهم استفاده می‌کنند و پراکنش مناسب آن به طوری که همه ساکنان یک شهر دسترسی مناسب به آن داشته باشند از الزامات شهر سازی نوین است. شهر تبریز یکی از مادر شهرهای کشور ایران است ...  بیشتر

تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 25-36

چکیده
  بارش از جمله عناصر اقلیمی است که در بُعد زمان و مکان دارای تغییرات بسیاری است. در این بین مطالعه بارش‌های حدی به سبب اثرات مخرب و زیانبار آن، دارای اهمیت بسزائی است. هدف اصلی مقاله، بررسی تغییرات درون سالانۀ مقادیر حدی بارش در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل هارمونیک است. برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب، داده‌های بارش از آمار 40 ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

بهینه سازی یک مدل شبه‌ تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور برآورد غلطت ذرات معلق (PM10) سطحی در شهر تهران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و داده‌های هواشناسی

عباس حجازی؛ محمدرضا مباشری؛ ابوالفضل احمدیان

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 37-50

چکیده
  ذرات با قطر کمتر از 10 میکرومتر سلامتی ساکنین شهرهای بزرگ را تهدید می‌کند. تا کنون روش‌های مختلفی برای آشکارسازی این ذرات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای پیشنهاد شده‌است. اغلب این روش‌ها نیاز به واسنجی برای اقلیم‌های متفاوت دارند. در این تحقیق یک مدل شبه تجربی با روش الگوریتم ژنتیک برای برآورد غلظت ذرات معلق در زمان عبور ماهواره ...  بیشتر

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر تراکم و درصد تاج پوشش درختچه استبرق (Calotropis procera L) مطالعه موردی- مراتع جنوبی استان فارس

سیدرشید فلاح شمسی؛ منصور تقوایی؛ طاهره صادقیان؛ مسعود مسعودی؛ اکبر ریاحی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 51-60

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر استقرار و درصد تاج پوشش گیاه استبرق در مراتع جنوبی استان فارس، 30 متغیر اقلیمی که دارای اهمیت بیشتری بودند، انتخاب شدند. متغیرها در نرم افزار SPSS نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از روش تحلیل عاملی، دو عامل دما و عامل بارش استخراج شد که به ترتیب 39/44 و 41/42 و به طور کلی 81/86 درصد واریانس ...  بیشتر

احتمال تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات منحنی شدت و فراوانی بارش موثر در ایستگاه‌های شمال غرب ایران

عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلام رضا روشن

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 61-84

چکیده
  بررسی ویژگی‌های آب و هوا و شناخت عناصر و پارامتر‌های اقلیمی یک منطقه، می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش آن سرزمین نقش عمده ای ایفا نماید. بارش موثر به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقلیمی در نواحی شمالغرب ایران با نوسانات زمانی- مکانی قابل ملاحظه، نقش عمده ای در چگونگی بهره برداری از توان‌های محیطی، اقتصادی، کشاورزی و غیره.. آن عهده ...  بیشتر

مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)

حجت اله یزدانپناه؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ سعید موحدی؛ حجت حسینقلی‌نژاد دزفولی؛ سعید موحدی؛ مریم سلیمانی تبار

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 85-98

چکیده
  نیمه شمالی استان خوزستان گوشه ای از مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران به شمار می آید که به دلیل این ویژگی دائماً تحت تأثیر نوسانات کوچک وبزرگ نزولات جوی است.در این پژوهش از یک سری دادهای ماهواره ای ویک سری دادهای بارش ماهیانه ایستگاهی استفاده شده است،دادهای ماهواره ای متعلق به سنجنده MODIS ودادهای زمینی متعلق به 13 ایستگاه سینوپتیکی وکلیماتولوژی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل همدید شدیدترین توفان‌های سیاه و گرد و غباری در فصول مختلف استان یزد

کمال امیدوار؛ کمال امیدوار

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 99-118

چکیده
  یکی از مخاطرات طبیعی که امروز موجب سلب آسایش مردم به ویژه در نواحی خشک و بیابانی جهان و ایران می شود، توفان‌های گرد و غباری است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سمت و سرعت باد، دید افقی، فشار، دما، رطوبت، ابر و پدیده گرد و غبار ایستگاه‌های همدیدی منطقه، نقشه‌های همدیدی سطح زمین، ترازهای 850، 500 هکتوپاسکال، امگا، بردار باد،رودباد،وزش ...  بیشتر

پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی

عادل سپهر؛ عادل سپهر

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 119-132

چکیده
  مطالعات صورت گرفته درباره پدیده بیابانی شدن عمدتا معطوف به تحلیل فرآیند بیابانی شدن در مفهوم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک و بررسی عوامل موثر در تسریع روند آن است. چنین برداشت‌هایی ناشی از نگاهی تدریجی به بیابانی شدن اکوسیستم است. در چنین نگرشی مشکل بتوان مرز بین حالات پایداری و ناپایداری، تعادل و عدم تعادل و آستانه های فروپاشی ...  بیشتر

ارزیابی عملکردی گذرهای هوایی عابرپیاده بر مبنای ترجیحات فردی، مطالعه موردی شهر شیراز

علی سلطانی؛ علی سلطانی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 133-150

چکیده
  در دو دهه اخیر، رویکردهای شهر‌سازی و ترافیکی، روان‌بخشی حرکت عابر پیاده و تقویت و ایجاد فضاهای اختصاصی عابرین را مد نظر قرار داده اند. در این راستا، مسیر حرکت همراه با نقاط مبدا و مقصد سفر و محیط پیرامونی مبدا و مقصد سفر به عنوان عناصر کلیدی در حرکت عابر مورد توجه هستند. یکی از عناصر اثرگذار در آسان‌سازی جریان حرکت عابر پیاده، ایجاد ...  بیشتر

بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تأکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد)

اعظم حبیبی پور؛ حسن اکبری؛ علی طالبی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 151-168

چکیده
  بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی در سال‌های اخیر منجر به تشدید فرآیند بیابان‌زایی گردیده است و برای مقابله با آن یک عزم جدی و فراگیر لازم است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بیابان‌زایی منطقه بهاباد با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی (IMDPA) با تأکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی می باشد. این موضوع ضمن ارزیابی وضعیت ...  بیشتر

بررسی و تحلیل اثرات توسعه بر محیط با کاربرد مدل تخریب (مطالعه موردی: شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

سیاوش شایان؛ هدایت اله نوری؛ اصغر نوروزی آورگانی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 169-190

چکیده
  در دهه‌های اخیر، زمینه‌های تسلط فزاینده بشر بر طبیعت فراهم آمد؛ تعادل بین آنها به زیان "طبیعت" به هم خورد و افزایش تخریبِ مراتع و جنگل‌ها، فرسایش‌خاک، مصرف فزاینده منابع تجدید ناپذیر، آلودگی آب، خاک و هوا حاصل گردید. در مورد شهرستان بروجن (منطقه مورد مطالعه) نیز شرایط فوق صدق می‌کند. لذا در این پژوهش‌که از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد ...  بیشتر

تحلیلی بر شاخص‌های پایداری مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی- شهرستان ازنا)

جلال تبریزی؛ اسماعیل سالاروند؛ محمدرضا بسحاق

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 191-208

چکیده
  تدوین یک برنامه در بخش مسکن پایدار روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار است و شاخص‌های مسکن پایدار به عنوان یک برنامه و ابزاری ضروری برای بیان پایداری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسکن پایدار از جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند. از اینرو هدف پژوهش حاضر تحلیل ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه

رحیم حیدری چیانه؛ ناصر سلطانی؛ ناصر سلطانی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 209-228

چکیده
  بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در سال 2009 گذرنامه 880 میلیون نفر در سراسر دنیا ممهور به مهر مسافرت شده و به عنوان مسافران بین‌المللی شناخته شده‌اند و از این رهگذر در حدود هزار میلیارد دلار نصیب کشورهای مختلف دنیا شده است. در این بین، مروری بر شرایط گردشگری بین‌المللی کشورهای منطقه خاورمیانه چه از نظر بازارها و درآمدهای ...  بیشتر

گاز طبیعی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ایران از منظر ژئوپلیتیک

مهدی نیکسرشت؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین خالدی؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 229-252

چکیده
  با افزایش مصرف گاز طبیعی و رشد تقاضا برای آن به علت سازگاری با محیط زیست و آلودگی کمتر هوا، اهمیت کشورهای دارنده آن افزون گشته است. در این بین ایران با دارا بودن نزدیک به 18 درصد از کل ذخایر گاز جهان دومین دارنده این منبع مهم انرژی به شمار می رود. ایران در راستای بهره‌برداری از منابع غنی گاز طبیعی خود با چالشها و فرصتهایی روبروست. این ...  بیشتر

شناسایی امواج سرما و تحلیل زمانی- مکانی آنها بر روی ایران زمین

محمد دارند

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 253-268

چکیده
  در این پژوهش به کمک داده‌های دمای کمینه‌ی درون‌یابی شده‌ی روزانه‌ی پایگاه داده‌ی اَسفَزاری طی بازه‌ی زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2004(15706روز) امواج سرمای ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. پایگاه داده‌ای در ابعاد 7187 15706 ایجاد شد که بر روی ستونها یاخته‌ها و بر روی ردیف‌ها روزها قرار داشتند. برای شناسایی امواج سرما از 6 نمایه‌ی مختلف بر پایه‌ی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SME)

حسین کوهستانی؛ میرستار صدر موسوی؛ محمدرضا نیکجو؛ حسین کریم زاده

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 269-290

چکیده
  یکی از شناخته شده ترین راهبردهای توسعه روستایی، گردشگری و فرصت‌های مربوط به آن در زمینه کارآفرینی است. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه فرصتهای کارآفرینی در مناطق روستایی، عوامل موثر در بوجود امدن فرصتهای کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی را مورد بررسی قرار دهد به همین منظور ابتدا پیشینه موضوع مورد بررسی قرار گرفت ...  بیشتر