تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از راهبردهای توسعه‌ی روستایی راه‌اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین کشت و صنعت‌ها در مناطق روستایی می‌باشد. اگرچه این کارخانجات با هدف بهبود زندگی کشاورزان در مناطق روستایی احداث می‌شوند، با این حال نباید پیامدهای آن‌ها را نادیده گرفت. با توجه به پیچیدگی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی طرح‌های توسعه، استفاده از تحلیل دینامیکی به عنوان تکنیکی مؤثر در تحلیل پیامدهای اجتماعی- اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. لذا هدف از این پژوهش کیفی تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه می‌باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی این پژوهش را کشاورزان بالای 30 سال که قبل از احداث کارخانه‌ی روژین‌تاک در روستاهای تپه افشار، احمدوند، تازه‌آباد، توللی، سرابله و نظام‌آباد واقع در منطقه‌ی میان‌دربند و الهیارخانی زندگی می‌کردند، تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و از طریق تکنیک گلوله برفی از مجموع این روستاها 120 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک‌های مصاحبه‌ی انفرادی و گروه متمرکز بهره گرفته شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از یک مدل سیستم دینامیکی با استفاده از نرم‌افزار ونسیم(Vensim) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل دینامیکی نشان داد که شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در منطقه‌ی الهیارخانی و میان‌دربند رابطه‌ی مستقیمی با موارد زیر داشته است: 1. ترویج کشت گوجه‌فرنگی 2. توسعه‌ی کسب و کار بخش کشاورزی و غیر کشاورزی3. اشتغال‌زایی 4.کاهش هزینه‌ی حمل و نقل محصول 5. تغییر الگوی کشت. بعلاوه افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی یکی دیگر از پیامدهای مثبت ایجاد صنایع تبدیلی است که منجر به مهاجرت معکوس به روستاهای مورد مطالعه شده است. از طرفی افزایش بار ترافیکی از جمله تغییراتی است که منجر به آلودگی صوتی و تصادف در منطقه شده است. سیاست‌گذاران توسعه‌ی روستایی استان می‌توانند نتایج این مطالعه را مبنایی برای سنجش ریسک در برنامه‌ریزی صنایع روستایی آینده به کار گیرند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dynamic analysis on socio-economic impact of Roojeentak food processing plant in Kermanshah Township with the aid of Vensim software

نویسندگان [English]

 • AM. alibaygi
 • s. saymohammadi
 • f. amiri
 • k. zarafshani
چکیده [English]

Agricultural food processing plants in rural areas is an effective strategy in rural development. Although these plants are established to bring positive changes in rural life, their long term impacts should not be overlooked. Considering the complexity of socio-economic impact of rural development interventions, a dynamic analysis is needed to measure the socio-economic impacts of rural development projects. Therefore, the purpose of this qualitative study was to conduct a dynamic analysis on socio-economic impact of Roojeentak food processing plant in Kermanshah Township. The population included farmers over 30 years of before the factory was established. Using purposeful sampling through snowball technique, 120 farmers from nearby villages were selected. Data was collected using individual interview and focus group discussions. Data was analyzed using a dynamic system analysis with the aid of Vensim software. Results revealed that Rojeentak food processing plant have a direct effect on the following parameters:1) increased tomato production, 2) agricultural and non-agricultural business development, 3) employment opportunities, 4) reduced food transportation cost, 5) changes in crop pattern. Moreover, higher income and improved economic status are the impacts of food processing plant. Employment opportunities have influenced reverse migration in the area. One other major change is related to higher traffic which is the result of increased population. This in turn has created sound pollution and accidents. Rural development practitioners in Kermanshah province can use the result of this study as a risk assessment strategy in future agricultural industry in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic analysis
 • socio-economic analysis
 • agro-industry
 • socio
 • economic analysis
 • agro
 • Industry
 • Vensim softwarer