واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان
1. واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 1-16

چکیده
  در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای ...  بیشتر
الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)
2. الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)

ندا محسنی؛ عادل سپهر

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 17-30

چکیده
  تئوری شکل‌گیری الگوها از طریق انشعابات تورینگ نقش مهمی در بررسی دلایل ظهور الگوهای فضایی منظم و پیش‌بینی ظهور آن‌ها در سیستم‌های زیستی، شیمیایی و فیزیکی دارد. از آنجا که پیچیدگی حاکم بر سیستم‌های ...  بیشتر
بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP و TOPSIS) در استان چهارمحال و بختیاری
3. بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP و TOPSIS) در استان چهارمحال و بختیاری

عبدالله سیف؛ محمد راهدان مفرد

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 31-48

چکیده
  شناخت نواحی مستعد پدیده زمین لغزش و رتبه بندی آنها به عنوان یک مخاطره عمده در مناطق کوهستانی ایران را می توان یکی از گام های اولیه در برنامه ریزی های توسعه ای و عمرانی دانست. در مقاله حاضر وضعیت زمین لغزش ...  بیشتر
بررسی تغییرات زمانی کانال فعال درمسیرهای پیچان داربا استفاده ازروش های تجربی وبا استناد به لایه بندی رسوبات کناری ،مطالعه موردی :مسیر پیچان دارآجی چای
4. بررسی تغییرات زمانی کانال فعال درمسیرهای پیچان داربا استفاده ازروش های تجربی وبا استناد به لایه بندی رسوبات کناری ،مطالعه موردی :مسیر پیچان دارآجی چای

مریم بیاتی خطیبی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 49-66

چکیده
  چکیده تغییرات ژئومورفولوژیکی درمسیرهای پیچان دارنسبت به سایرالگوهای جریان بسیارسریع ترصورت می گیرد.تمامی تغییراتی که درطول وعرض دشت های سیلابی درطی زمان ودراثرجابجایی قوس خمیدگی های مسیررخ می دهد،در ...  بیشتر
مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری
5. مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 67-84

چکیده
  رواناب سطحی به آن قسمت از بارش گفته می شود که در امتداد سطح شیب زمین جاری و به صورت جریان سطحی یا زیر سطحی از حوضه خارج می‌گردد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی‌های حوضه و عامل های ...  بیشتر
مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)
6. مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)

سیدجواد ساداتی نژاد؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ یعقوب یزدانی‌مقدم؛ رضا قضاوی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 85-96

چکیده
  اگرچه بارندگی های مناطق خشک از لحاظ میزان و پراکنش دارای میزان کم و پراکنش نامناسبی هستند ولی با توجه به اهمیت آب در این مناطق ، ذخیره نزولات و تغذیه سفره های زیرزمینی با همین میزان از بارندگی نیز دارای ...  بیشتر
تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)
7. تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)

امیرحسین علی بیگی؛ سمیره صی محمدی؛ فرزاد امیری؛ کیومرث زرافشانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 97-118

چکیده
  امروزه یکی از راهبردهای توسعه‌ی روستایی راه‌اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین کشت و صنعت‌ها در مناطق روستایی می‌باشد. اگرچه این کارخانجات با هدف بهبود زندگی کشاورزان در مناطق روستایی احداث ...  بیشتر
مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب زیرحوضه نازلو چای در شرایط آتی با استفاده از مدل شبیه‌سازی Ribasim
8. مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب زیرحوضه نازلو چای در شرایط آتی با استفاده از مدل شبیه‌سازی Ribasim

منیژه کیانی پور؛ بهیه جعفری بی بالان

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 119-134

چکیده
  کشور ایران به دلیل قرار گیری بر روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا و به تبع آن بروز خشکسالی‌های دوره‌ای، با معضل کم آبی در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و آبزی پروری روبرو است. در این راستا تلاش‌های ...  بیشتر
بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان
9. بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

سعید جوی زاده؛ الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده آب و هوا از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه‌ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. در این پژوهش تاثیر ...  بیشتر
اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها
10. اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

سیاوش شایان؛ محمدحسین شکیبافر؛ غلامرضا زارع؛ حجت رحیمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 147-164

چکیده
  تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان شهری بوده است. ژئومورفولوژیست‌ها نیز یکی از راهکارها دخالت خود در برنامه‌ریزی شهری را تعیین جهات توسعه شهر بر اساس یافته‌های ژئومورفولوژیک ...  بیشتر
نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل
11. نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 165-178

چکیده
  کارآفرینی به عنوان یک فرآیند، پدیده، نظام و راهبرد نه تنها برای جامعه گسترده روستا در پهنه سرزمین تولید شغل می کند، بلکه با تقویت مهارت ها و ظرفیت اجتماع محلی، چرخش درآمد در روستاها را تغییر شکل جدید ...  بیشتر
اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران
12. اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران

اباذر اسمعلی؛ محمدحسین فرهودی؛ زینب جعفریان؛ امیر حسین کاویان پور

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 179-190

چکیده
  چکیده مبسوط 1- مقدمه فرسایش خاک یک مسئله محیطی جهانی می‌باشد که از حاصلخیزی خاک و کیفیت آب کاسته، رسوب زایی و احتمال ایجاد سیل را افزایش می‌دهد. فرسایش خاک جدا شدن و انتقال ذرات خاک به وسیله عوامل فرساینده ...  بیشتر
تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی و نابرابری های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر فیروزآباد فارس)
13. تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی و نابرابری های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر فیروزآباد فارس)

علی باقری کشکولی؛ علی زنگی آبادی؛ نازنین تبریزی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 191-214

چکیده
  توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و ...  بیشتر
واکاوی همدیدی - ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه
14. واکاوی همدیدی - ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه

داریوش یاراحمدی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 215-230

چکیده
    تحلیل شرایط همدیدی و ترمودینامیکی الگوهای گردش جوی در شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بارش‌های سنگین بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به منظور تبیین ساز و کار بارش‌های فراگیر تابستانه در نیمه شمالی کشور، تعیین ...  بیشتر
تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی
15. تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 231-246

چکیده
    1- مقدمه   گسترش بیشتر برفمرز­های دائمی در دوره­های یخچالی نسبت به زمان حاضر آثار خود را به صورت سیرک­ها، دره­های عریض، خراشیدگی سنگ­های سخت دره­ها و مورن­ها در ارتفاعات پائین به جای گذاشته است. چون ...  بیشتر
آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
16. آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

حسن حیدری؛ حسین حدادی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 247-262

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر بارش بر روی‌دبی‌در سطح دریاچه ارومیه می‌باشد. محاسبات ‌و تحلیل‌ها برروی میانگین بارش ‌و آب‌دهی حوضه آبریز ارومیه صورت گرفته است. این مطالعه در یک دوره آماری‌42‌ساله ...  بیشتر
آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR
17. آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 263-276

چکیده
  در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روز های گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز اول ژوئیه 2008 بخاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از ...  بیشتر
برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود
18. برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود

علی اکبر عنابستانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 277-298

چکیده
  مسکن روستایی به عنوان عنصری مادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر از تغییرات و دگرگونی‌هایی وسیعی برخوردار شده است. در این میان، عده‌ای خواهان حفظ چهره سنتی مساکن روستایی و گروهی نیز چنین تحولاتی را اجتناب ...  بیشتر
بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای
19. بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای

ایرج جباری؛ نوشین پیروزی نژاد؛ محمد حسین رضائی مقدم

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 299-320

چکیده
  پشته های ماسه ای واحدهای مورفولوژی رودخانه ای هستند که همراه با تغییر در مقادیر دبی باعث تغییر در الگوی رودخانه می شوند. هدف از این مقاله بررسی تغییرات الگوی کانال و پشته های ماسه ای کناری و داخلی رودخانه ...  بیشتر
اولویت بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد)
20. اولویت بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد)

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ یونس غلامی؛ سید علی موسوی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 321-336

چکیده
  ناموفق بودن اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری گذشته باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه‌ها شد این پایداری زمانی می تواند اجرا شود که به بحث مشارکت و نظرات ساکنین توجه شود. بنابراین هدف ...  بیشتر