واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 1-16

چکیده
  در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده‌ها،با روش نزدیک‌ترین همسایگی در نرم افزار Surfer نقشه‌های همدمای سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید.پس از بررسی نقشه ...  بیشتر

الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)

ندا محسنی؛ عادل سپهر

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 17-30

چکیده
  تئوری شکل‌گیری الگوها از طریق انشعابات تورینگ نقش مهمی در بررسی دلایل ظهور الگوهای فضایی منظم و پیش‌بینی ظهور آن‌ها در سیستم‌های زیستی، شیمیایی و فیزیکی دارد. از آنجا که پیچیدگی حاکم بر سیستم‌های اکوژئومورفیک (ژئوسیستم)، پیش‌بینی پاسخ آن‌ها را در برابر آشوب‌ها بسیار مشکل می‌کند، در دو دهه اخیر، ورود تئوری ناپایداری تورینگ به ...  بیشتر

بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP و TOPSIS) در استان چهارمحال و بختیاری

عبدالله سیف؛ محمد راهدان مفرد

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 31-48

چکیده
  شناخت نواحی مستعد پدیده زمین لغزش و رتبه بندی آنها به عنوان یک مخاطره عمده در مناطق کوهستانی ایران را می توان یکی از گام های اولیه در برنامه ریزی های توسعه ای و عمرانی دانست. در مقاله حاضر وضعیت زمین لغزش های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل های TOPSIS و AHP مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش ها گزینه های مورد نظر را شهرستان های ...  بیشتر

بررسی تغییرات زمانی کانال فعال درمسیرهای پیچان داربا استفاده ازروش های تجربی وبا استناد به لایه بندی رسوبات کناری ،مطالعه موردی :مسیر پیچان دارآجی چای

مریم بیاتی خطیبی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 49-66

چکیده
  چکیده تغییرات ژئومورفولوژیکی درمسیرهای پیچان دارنسبت به سایرالگوهای جریان بسیارسریع ترصورت می گیرد.تمامی تغییراتی که درطول وعرض دشت های سیلابی درطی زمان ودراثرجابجایی قوس خمیدگی های مسیررخ می دهد،در نحوه لایه بندی ودراندازه رسوبات کناری منعکس می گردد.با علم براین که چه تغییراتی به چه نحوی درلایه بندی ودراندازه رسوبات تراس های ...  بیشتر

مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 67-84

چکیده
  رواناب سطحی به آن قسمت از بارش گفته می شود که در امتداد سطح شیب زمین جاری و به صورت جریان سطحی یا زیر سطحی از حوضه خارج می‌گردد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی‌های حوضه و عامل های موثر بر پدیده مورد نظر، تعامل و رفتار آن را با تقریب قابل قبولی نشان دهد. حوضه آبریز رودخانه کشکان یکی از زیرحوضه‌‌های مهم حوضه آبریز ...  بیشتر

مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)

سیدجواد ساداتی نژاد؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ یعقوب یزدانی‌مقدم؛ رضا قضاوی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 85-96

چکیده
  اگرچه بارندگی های مناطق خشک از لحاظ میزان و پراکنش دارای میزان کم و پراکنش نامناسبی هستند ولی با توجه به اهمیت آب در این مناطق ، ذخیره نزولات و تغذیه سفره های زیرزمینی با همین میزان از بارندگی نیز دارای اهمیت و توجیه اقتصادی و اجتماعی است. روشهای ذخیره نزولات شامل همه روشهای جمع آوری و ذخیره نزولات می باشد.هدف اصلی از انجام این مطالعه ...  بیشتر

تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)

امیرحسین علی بیگی؛ سمیره صی محمدی؛ فرزاد امیری؛ کیومرث زرافشانی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 97-118

چکیده
  امروزه یکی از راهبردهای توسعه‌ی روستایی راه‌اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین کشت و صنعت‌ها در مناطق روستایی می‌باشد. اگرچه این کارخانجات با هدف بهبود زندگی کشاورزان در مناطق روستایی احداث می‌شوند، با این حال نباید پیامدهای آن‌ها را نادیده گرفت. با توجه به پیچیدگی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی طرح‌های توسعه، استفاده ...  بیشتر

مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب زیرحوضه نازلو چای در شرایط آتی با استفاده از مدل شبیه‌سازی Ribasim

منیژه کیانی پور؛ بهیه جعفری بی بالان

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 119-134

چکیده
  کشور ایران به دلیل قرار گیری بر روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا و به تبع آن بروز خشکسالی‌های دوره‌ای، با معضل کم آبی در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و آبزی پروری روبرو است. در این راستا تلاش‌های بسیاری در جهت کاهش اثرات سوء کم آبی در کشور صورت گرفته است به نحوی که جوابگوی نیازهای بخش‌های مختلف باشد. از اقداماتی که در این جهت صورت ...  بیشتر

بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

سعید جوی زاده؛ الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده آب و هوا از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه‌ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. در این پژوهش تاثیر پارامتر‌های اقلیمی بر مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور آمار مرگ و میر‌های مربوط به سه بیماری قلبی ...  بیشتر

اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

سیاوش شایان؛ محمدحسین شکیبافر؛ غلامرضا زارع؛ حجت رحیمی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 147-164

چکیده
  تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان شهری بوده است. ژئومورفولوژیست‌ها نیز یکی از راهکارها دخالت خود در برنامه‌ریزی شهری را تعیین جهات توسعه شهر بر اساس یافته‌های ژئومورفولوژیک می‌دانند. در این پژوهش سعی شده است که تاثیرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی در جهات جغرافیایی گسترش فیزیکی شهر داراب مورد بررسی ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 165-178

چکیده
  کارآفرینی به عنوان یک فرآیند، پدیده، نظام و راهبرد نه تنها برای جامعه گسترده روستا در پهنه سرزمین تولید شغل می کند، بلکه با تقویت مهارت ها و ظرفیت اجتماع محلی، چرخش درآمد در روستاها را تغییر شکل جدید می دهد و حتی می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات ضروری بپردازد که بازار، تمایل چندانی به تولید و خدمات رسانی آن ندارد. در این ارتباط، ...  بیشتر

اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران

اباذر اسمعلی؛ محمدحسین فرهودی؛ زینب جعفریان؛ امیر حسین کاویان پور

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 179-190

چکیده
  چکیده مبسوط 1- مقدمه فرسایش خاک یک مسئله محیطی جهانی می‌باشد که از حاصلخیزی خاک و کیفیت آب کاسته، رسوب زایی و احتمال ایجاد سیل را افزایش می‌دهد. فرسایش خاک جدا شدن و انتقال ذرات خاک به وسیله عوامل فرساینده آب یا باد است.مطالعات مختلفی نیز به اثر مثبت پوشش گیاهی در تنظیم فرآیند‌های هیدرولوژیکی سطح زمین و کاهش رواناب و فرسایش خاک اشاره ...  بیشتر

تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی و نابرابری های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر فیروزآباد فارس)

علی باقری کشکولی؛ علی زنگی آبادی؛ نازنین تبریزی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 191-214

چکیده
  توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، ﭘﺮاﻛﻨﺶ بهینه و اﺻﻮﻟﻲ خدمات و امکانات شهری، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ...  بیشتر

واکاوی همدیدی - ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه

داریوش یاراحمدی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 215-230

چکیده
    تحلیل شرایط همدیدی و ترمودینامیکی الگوهای گردش جوی در شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بارش‌های سنگین بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به منظور تبیین ساز و کار بارش‌های فراگیر تابستانه در نیمه شمالی کشور، تعیین الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی حاکم بر وقوع بارش‌ها، از داده‌های بارش روزانه ایستگاه‌های همدید کشور و داده‌های رقومی مرکز ملی ...  بیشتر

تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 231-246

چکیده
    1- مقدمه   گسترش بیشتر برفمرز­های دائمی در دوره­های یخچالی نسبت به زمان حاضر آثار خود را به صورت سیرک­ها، دره­های عریض، خراشیدگی سنگ­های سخت دره­ها و مورن­ها در ارتفاعات پائین به جای گذاشته است. چون تعیین قلمروهای اقلیمی در نواحی کوهستانی به صورت سطوحی ارتفاعی انجام می­شود. لذا ارقام ارتفاعی بیانگر سیستم­های شکل­زایی و فرآیندهای ...  بیشتر

آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

حسن حیدری؛ حسین حدادی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 247-262

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر بارش بر روی‌دبی‌در سطح دریاچه ارومیه می‌باشد. محاسبات ‌و تحلیل‌ها برروی میانگین بارش ‌و آب‌دهی حوضه آبریز ارومیه صورت گرفته است. این مطالعه در یک دوره آماری‌42‌ساله از سال‌‌1345‌تاسال‌1386 برای عناصر بارش و دبی‌سنجی صورت گرفت. برای شناسایی نوسانات بارش و دوره‌های خشکسالی از مدل SPI استفاده ...  بیشتر

آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 263-276

چکیده
  در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روز های گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز اول ژوئیه 2008 بخاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از 1000 متر در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه در نیمه غربی ایران، به صورت موردی برای مطالعه انتخاب گردید. سپس برای آشکار سازی و پایش این توفان ...  بیشتر

برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود

علی اکبر عنابستانی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 277-298

چکیده
  مسکن روستایی به عنوان عنصری مادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر از تغییرات و دگرگونی‌هایی وسیعی برخوردار شده است. در این میان، عده‌ای خواهان حفظ چهره سنتی مساکن روستایی و گروهی نیز چنین تحولاتی را اجتناب ناپذیر و نتیجه فرایند جهانی شدن می‌دانند. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی مورد ...  بیشتر

بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای

ایرج جباری؛ نوشین پیروزی نژاد؛ محمد حسین رضائی مقدم

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 299-320

چکیده
  پشته های ماسه ای واحدهای مورفولوژی رودخانه ای هستند که همراه با تغییر در مقادیر دبی باعث تغییر در الگوی رودخانه می شوند. هدف از این مقاله بررسی تغییرات الگوی کانال و پشته های ماسه ای کناری و داخلی رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389 در استان کرمانشاه است. این مطالعه با روش تاریخی و با استفاده از عکس‌های هوایی سالهای 1334، 1348، 1382 و تصاویر ...  بیشتر

اولویت بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد)

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ یونس غلامی؛ سید علی موسوی

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 321-336

چکیده
  ناموفق بودن اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری گذشته باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه‌ها شد این پایداری زمانی می تواند اجرا شود که به بحث مشارکت و نظرات ساکنین توجه شود. بنابراین هدف از این پژوهش کشف متغیرها و عامل‌های اصلی مؤثر در پایداری پروژه‌های شهری است. بدین منظور در این مقاله مفهوم برنامه ریزی پایدار شهری و ...  بیشتر