اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری
1. اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری

ابوالفضل احمدیان مرج؛ محمدرضا مباشری؛ علی اکبر متکان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-14

چکیده
  زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای یکی از مراحل ضروری و اولیه در بسیاری از پردازش‌های سنجش از دوری است. این موضوع در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین، به دلیل دشواری در تعیین دقیق نقاط کنترل، نسبت به ...  بیشتر
تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس
2. تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس

شهرام بهرامی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 15-34

چکیده
  در این تحقیق، شاخص های ناهنجاری سلسله مراتبی(∆a)، و تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی (ga) 10 حوضه آبخیز محاسبه گردید و رابطه آنها با پارامترهای PAF (درصد عدم تقارن حوضه)، Bs (نسبت کشیدگی حوضه)، CR (ضریب گردواری حوضه)، ...  بیشتر
ارزیابی تطبیقی عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی از نگاه مسافرین، مطالعه موردی محور نمازی- زند شهر شیراز
3. ارزیابی تطبیقی عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی از نگاه مسافرین، مطالعه موردی محور نمازی- زند شهر شیراز

علی سلطانی؛ علی سلطانی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 35-52

چکیده
  سیستم اتوبوسرانی شهری یکی از انواع سیستم‌های حمل و نقل جمعی است که با توجه به هزینه نسبتاً پایین آن نسبت به سایر روش‌هاو نقش آن در جابجایی انبوه مسافرین شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. شبکه اتوبوسرانی ...  بیشتر
برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی
4. برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 53-66

چکیده
  ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است. پراکنش نامناسب بارندگی و تبخیر زیاد از خصوصیات اصلی این مناطق است بیشتر آب ناشی از بارندگی از طریق تبخیر از دسترس ساکنان آن‌ها خارج می‌شود ...  بیشتر
مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک DINSAR
5. مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک DINSAR

سیـــدعلی المدرسی؛ شیما حشمتی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 67-84

چکیده
  فرونشست حرکت سطح زمین به سمت پایین نسبت به یک دیتوم مانند سطح دریا است. این تغییرات ارتفاع می‌تواند در اثر فعالیت‌های انسانی مانند تونل‌سازی، معدن کاوی، استخراج آب‌های زیرزمینی، استخراج نفت و گازهای ...  بیشتر
تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان شهری در پارک های درون شهری کلانشهرها از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)
6. تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان شهری در پارک های درون شهری کلانشهرها از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)

محمد نوری؛ علی زنگی آبادی؛ علی زنگی آبادی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 85-104

چکیده
  در پژوهش حاضر وضعیت مبلمان پارک‌های شهری کلانشهر اصفهان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این مطالعه ((تحلیل و ارزیابی تطبیقی مبلمان پارک های درون شهری بر ...  بیشتر
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره‌مکانی (SMCE) )مطالعه موردی: حوضه‌آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال‌وبختیاری(
7. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره‌مکانی (SMCE) )مطالعه موردی: حوضه‌آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال‌وبختیاری(

علیرضا طیبا؛ علی اکبر جمالی؛ مریم داداشی؛ سیده فاطمه نوربخش؛ علی اکبر جمالی؛ علی حسن آبادی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 105-116

چکیده
  زمین‌لغزش‌ها در ایران ازجمله بلایای طبیعی هستند که مورفولوژی را به‌طور ناگهانی برهم می‌زنند و منجربه خسارات مالی و جانی زیادی می‌شوند. نظربه تأثیرات سویی که زمین‌لغزش‌ها بر سکونت‌گاه‌های روستایی ...  بیشتر
آشکارسازی تغییرات ساختمان‌ها از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم‌گیری
8. آشکارسازی تغییرات ساختمان‌ها از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم‌گیری

محمدرضا سلطانی؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 117-128

چکیده
  چکیده استخراج محدوده ساختمانها از تصاویر ماهواره ای نه تنها نقش انسان را در تولید نقشه‌های شهری کاهش می‌دهد بلکه در زمان و هزینه تولید این نقشه‌ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت. همچنین امکان ...  بیشتر
ارزیابی اثر بخار آب ستونی جو بر محاسبات جابجایی سطح زمین در روش DInSAR (سنجنده ASAR)
9. ارزیابی اثر بخار آب ستونی جو بر محاسبات جابجایی سطح زمین در روش DInSAR (سنجنده ASAR)

محمد صادق پاکدامن

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 129-146

چکیده
  چکیده علی‌رغم مزایای استفاده از داده هایSAR نسبت به سایر داده‌های دورسنجی، می توان از اتمسفر و علی‌الخصوص بخار آب ستونی جو به عنوان اصلی ترین عامل محدود کننده در دقت محاسبات تداخل‌سنجی راداری نام برد. ...  بیشتر
مقایسه مدل‌های تصمیم‌گیری تاپسیس و تحلیل سلسه‌مراتبی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS
10. مقایسه مدل‌های تصمیم‌گیری تاپسیس و تحلیل سلسه‌مراتبی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS

مهدی مفیدیفر؛ مهدی اصلاح؛ علی حسن آبادی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 149-156

چکیده
  چکیده محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی در کشور نشان می‌دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب‌های موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه‌ریزی جامعی برای بهره‌برداری ...  بیشتر
تلفیق AHP و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک
11. تلفیق AHP و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک

علی سرکارگر اردکانی؛ فاطمه سادات رضایی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 157-166

چکیده
  احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهم‌تریندغدغه‌های صنعت برق کشور محسوب می‌گردد که هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این ...  بیشتر
پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگلی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی هلن – زاگرس مرکزی
12. پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگلی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی هلن – زاگرس مرکزی

حسین ورجاوند ناصری؛ آزاده زرع کار؛ ساره قربانی؛ بهاره کاظمی زمانی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 167-180

چکیده
  جنگل‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع‌طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بوم‌ها ایفا می‌نمایند. بروز آتش‌سوزی‌های متعدد از جمله دلایل تخریب جنگل‌ها است. با توجه به از ...  بیشتر
مسیریابی بهینه امدادرسانی به مصدومان زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و مدل سه ‌بعدی منطقه حادثه‌دیده مبتنی بر الگوریتم میانگین وزن‌دار مرتب
13. مسیریابی بهینه امدادرسانی به مصدومان زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و مدل سه ‌بعدی منطقه حادثه‌دیده مبتنی بر الگوریتم میانگین وزن‌دار مرتب

حامد حسابی؛ عباس ذوقیان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 181-190

چکیده
  امدادرسانی سریع و به‌موقع به هنگام وقوع زلزله نقش مهمی در کاهش میزان تلفات جانی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در صرفه-جویی زمان، انتخاب یک مسیر بهینه به جهت دسترسی به منطقه حادثه‌دیده است. در این ...  بیشتر
تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی
14. تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی

سید کمال میرعبدالهی؛ منیره السادات میرعبدالهی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 191-202

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های توسعه شبکه جاده ای و خیابانی برای استفاده وسایل نقلیه شخصی و پیامدهای منفی وسیع آن، توسعه سیستم‌های حمل و نقل همگانی به عنوان یک راه حل اصولی برای شهرهای ...  بیشتر
توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS
15. توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS

محبوبه بهرامی؛ معصومه ولیپوری؛ پریسا حجی‌ملایری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 203-220

چکیده
  کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه فرهنگی شهرها و از مهم ترین کانون‌های فرهنگی – اجتماعی جوامع پیشرفته امروز است و مانند تمامی کاربری‌های شهری از رشد و توسعه فیزیکی ارگانیک شهری ...  بیشتر
The role of the Transport System in the Economic Development of Bosnia and Herzegovina
16. The role of the Transport System in the Economic Development of Bosnia and Herzegovina

Haris Gekić؛ Aida Bidžan؛ Boris Avdić

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 221-238

چکیده
  The article discusses the impact of transport system on economic development in Bosnia and Herzegovina. Transition or the process of restructuring the economy and society in Bosnia and Herzegovina is taking place very intensively, but also in very difficult and special conditions. Construction of new and expansion and reconstruction of existing roads in Bosnia ...  بیشتر