مقاله پژوهشی
تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 1-12

چکیده
   یکی از عواملی که بر ارتفاع خط تعادل آب و یخ اثر می گذارد، مقدار انرژی دریافتی از خورشید است که به عوامل متعددی، از جمله زاویه تابش، عرض جغرافیایی، مقدار و جهت شیب دامنه ها و ... بستگی دارد. در این جا کوشش شده است با استفاده از زاویه تابش خورشید و روابط فیزیکی، میانگین انرژی دریافتی روزانه در طی سال بر سطوح ارضی، در هر مقدار شیب و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 13-28

چکیده
  توسعه ­ی یکپارچه­ ی منطقه­ای از موضوعات بسیار مهم در برنامه­ریزی منطقه­ای است. استان­های ایران در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند که درعین حال، نابرابری­های درون منطقه­ایِ آشکاری نیز در داخل آنها وجود دارد. علی­رغم سیاست منطقه­ای در ایران مبنی بر کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف و ایجاد تعادل نسبی در توسعه­ی مناطق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

حمید نظری پور؛ محمود خسروی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 29-44

چکیده
   در این مقاله داده های بارش روزانه زاهدان از اول ژانویه 1966 تا آخر دسامبر 2005 میلادی برای شناسایی تیپ های بارشی زاهدان بررسی گردید. ابتدا روزهای بارشی استخراج شده و هفت پارامتر بارشی و چهار پارامتر زمانی برای آنها تعریف گردید. سپس بر اساس پارامترهای بارشی و زمانی تعریف شده برای 901 روز بارشی، یک ماتریس 11*616 تشکیل شد. یک تحلیل خوشه ای پایگانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 45-64

چکیده
  کیفیت آبهای زیرزمینی نقش به سزایی در مدیریت منابع آب ایفا می نماید. در این مطالعه آنالیز کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی وضعیت هیدروشیمی در سفره جلگه میناب با توجه به بررسی عناصر شیمیایی در آب زیرزمینی و با مد نظر قرار دادن ویژگی­های زمیـن شناختی انجام شده است. از تکنیکهای GIS جهت تهیه نقشه های مورد نیاز و جداول و دیاگرام­ها استفاده گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران

محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد پوراحمد؛ اصغر عابدینی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 65-88

چکیده
  اصولاً بافت قدیمی و فرسوده، بافتی می باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، چنانچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شاید نمی تواند جوابگوی نیاز ساکنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

علی‌اکبر عنابستانی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 89-104

چکیده
   پیدایش سکونتگاه‌های بشری و به ویژه روستاها بر پایه‌ی عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. منطقه‌ی سبزوار با فراهم نمودن این عوامل، از گذشته‌های دور به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های سکونت بشری در شرق ایران محسوب می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ای معنی‌دار و نسبتاً قوی بین داده‌های طبیعی یعنی موقعیت، آب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 105-116

چکیده
   تعامل های گردشگر و جامعه میزبان از جمله مسایل مهمی است که توجه به آن می تواند در رونق هر چه بیشتر گردشگری مفید باشد و این تحقیق بدین منظور انجام گرفته است . این مقاله نگرش مردم را درباره گردشگری و سودمند بودن آن برای جامعه محلی از دید مردم محلی بررسی می نماید . روش پژوهش , توصیفی از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری استفاده ...  بیشتر