مقاله پژوهشی
پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن
1. پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-22

چکیده
    منطقه مورد مطالعه بخشی از سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان است که در دامنه شمالی کوه کیامکی قراردارد. وجود نهشته‌های توفایی در پایین دست مخروط افکنه پرسیان، ارتباط آنها با سایر بخش‌های سیستم مخروط افکنه‌ای، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر
2. شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

غلامرضا جانباز قبادی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرین

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 23-40

چکیده
    به منظور شناسایی الگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش‌های شدید زمستانه در منطقه خزری، با استفاده از داده‌های بارش 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر، روزهای بارش شدید زمستانه برای یکدوره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ)
3. راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ)

ابوالفضل قنبری؛ میرنجف موسوی؛ رشید سعیدآبادی؛ علی باقری‌کشکولی؛ حسن حسینی‌امینی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 41-58

چکیده
    در این مقاله، ابتدا به تشریح نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات در ساختار شهر و شهرداری زارچ، سپس به تحلیل عوامل تأثیرگذار همراه با میزان تأثیرگذاری آنها پرداخته شد که در نهایت راهکارهایی جهت توانمندسازی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)
4. ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)

محمدحسین رامشت؛ محمود لاجوردی؛ حسن لشکری؛ طیبه محمودی محمدآبادی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 59-78

چکیده
    ماهیت اکثر اشکال و فرایندهای بیرونی زمین، اساساً تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقـه در طـی زمان می بـاشد. لـذا آثـار و شـواهـد تغییرات اقلیمی دوران چهارم که مهمترین آنها وجود آثار یخچالی باقی مانده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی زیرحوضه‌های هیدرولوژیکی همگن از نظر عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دشت کرون)
5. شناسایی زیرحوضه‌های هیدرولوژیکی همگن از نظر عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دشت کرون)

هوشمند عطایی؛ مهناز شیران

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 79-98

چکیده
    در حوضه های فاقد آمار تعیین زیرحوضه ها با ویژگیهای ژئومورفولوژیک مشابه و دسته بندی آنها برای اجرای هماهنگ عملیات کنترل سیلاب و نیز اولویت دادن به زیرحوضه ها با توان سیلخیزی بیشتر، به عنوان روشی برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)
6. مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)

مسعود تقوایی؛ محمدمهدی تقی‌زاده؛ حسین کیومرثی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 99-120

چکیده
    در دهه‌های اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و استفاده از وسایل حمل و نقل، سبب افزایش چشمگیر بازدید از مناطق طبیعی شده است. دریاچه کافتر یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان اقلید محسوب می‌شود که علی‌رغم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری
7. احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری

جعفر هزارجریبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 121-143

چکیده
    افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکت‌ها و موسساتی می‌شود که، در این عرصه فعالیت می‌کنند. توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه
8. منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه

محمدرضا نوجوان؛ علیرضا عرب‌عامری

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 143-158

چکیده
    دانش رسوب شناسی از جمله روش‌های متداول در تحلیل محیط‌های رسوبی و تحلیل وقایع محیط شناسی چون تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است. تحلیل نمونه‌های رسوبی در مقاطع زمین شناسی و یا مطالعه آن‌ها دربستر دریاچه‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)
9. بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)

شیوا قنبریان؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک‌محمدی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 159-170

چکیده
    اوقات فراغت از موضوعات مهم در علوم انسانی و اجتماعی است که تعاریف متعددی برای آن بیان شده است. فراغت مقوله‌ای نیست که ماحصل عصر حاضر باشد، بلکه از زمان انسان‌های اولیه، خود را به شکل تفریح و سرگرمی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی به منظور پهنه‌بندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده)
10. ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی به منظور پهنه‌بندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده)

یاسر مقامی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی؛ سیامک شرفی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 171-182

چکیده
    تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی‌ها باید مد نظر قرار گیرد.منظور از انجام این تحقیق، تعیین مناسبترین روش میان یابی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی روش‌های مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگ‌های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS
11. ارزیابی روش‌های مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگ‌های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS

سیروس قنبری؛ آرمان قاضی‌عسکرنایینی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 183-198

چکیده
    ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید، مستلزم صرف هزینه‌های زیاد است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوه‌ای که همه شهروندان به نحو موثر از آن بهره مند شوند ضروری است. پارکینگ‌های عمومی یکی از این­مراکز خدماتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین
12. نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین

فرامرز خوش اخلاق؛ ابراهیم غریبی؛ ذلیخا شفیعی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 199-216

چکیده
    دما متغیر جوی بسیار مهمی است که تغییر آن منشاء بسیاری از تحولات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی است. اندازه گیری دما توسط انسان در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه طولانی تری بر خوردار است. هدف اصلی این ...  بیشتر